201414mrt

Bijdrage Trigion aan Nuclear Knowledge Summit (NKS)

201414mrt

Als onderdeel van het Nuclear Knowledge Summit (NKS) organiseren het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en the Hague Security Delta (HSD) op donderdag 20 maart een evenement genaamd ‘Showcasing the preeminent challenges in the field of Forensics in Nuclear Security’. Als partner binnen de HSD draagt ook Trigion inhoudelijk bij aan dit evenement.

Vooruitlopend op de Nuclear Security Summit (NSS2014) die op 24 en 25 maart wordt georganiseerd in Den Haag, organiseert de HSD het Nucelear Knowledge Summit (NKS). Eén van de evenementen binnen dat NKS  is de showcase op donderdag 20 maart in het NFI Field Lab.

Het doel van het evenement is om informatie uit te wisselen en discussie te voeren over de status rond ‘Forensics in Nuclear Security’ en de noodzaak aan innovatie in de komende vijf jaar. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan het belang van intensieve publiek-private-samenwerking binnen de HSD om deze innovatie te realiseren.

Het evenement is toegankelijk voor professionals die zich in Nederland bezig houden met nucleaire veiligheid; vertegenwoordigers van ministeries, veiligheidsregio’s, politie, NCTV, het Landelijk Parket, het Instituut Fysieke Veiligheid, brandweer, GHOR, KMAR en zakenpartners van verbonden partners. Daarnaast is nationale en internationale pers aanwezig bij het evenement.

Voor meer informatie over evenement verwijzen we graag naar de website van de HSD.