Het Rijk gunt rijksbrede beveiligingsdiensten aan Trigion

Het Rijk, vertegenwoordigd door de Rijks Beveiligings Organisatie (RBO), heeft een substantieel deel van de ‘rijksbrede beveiligingsdiensten’ gegund aan Trigion. Dit is het resultaat uit een openbare Europese Aanbesteding, waarbij Trigion is verkozen als beveiligingspartner binnen de percelen Noord Nederland en Zuidoost Nederland.

Over de aanbesteding

Met de aanbesteding is beoogd om dienstverleners te contracteren die in staat zijn om de gevraagde beveiligingsdiensten te leveren welke voldoen aan de gestelde eisen. Met ingang van 1 april 2016 moet een kwalitatief goede, flexibele en efficiënte voorziening voor de uitvoering van diverse beveiligingsdiensten worden gerealiseerd. Dienstverleners dienen daarnaast in staat te zijn om de fluctuaties in de volumes van de dienstverlening te kunnen verwerken en hieraan invulling te kunnen geven.

Over de Rijks Beveiligings Organisatie (RBO)

De RBO is een flexibele, professionele rijkseenheid op het terrein van de fysieke beveiliging van departementen en andere rijksdiensten. De RBO zorgt voor de coördinatie van de beveiliging, de dagelijkse aansturing op de werkvloer, de bemensing van de meldkamers, de toegangscontrole, de objectbeveiliging, etc. Ook bij de beveiliging van grote en kleine evenementen kan de RBO ingezet worden. De RBO werkt met zowel eigen rijksbeveiligers als particuliere beveiligers die door de RBO worden aangestuurd. 

Trigion als één van de Economisch Meest Voordelige Inschrijvers

Als zittende beveiligingspartner kwam Trigion opnieuw als één van de Economisch Meest Voordelige Inschrijvers naar voren te komen, waarbij met name onderscheid werd gemaakt op kwalitatieve aspecten. De raamovereenkomsten voor de percelen Noord Nederland en Zuidoost Nederland gaan officieel in op 1 april 2016 en hebben een looptijd van vier jaar. Menno van der Zalm, als directeur sales bij Trigion nauw betrokken bij de aanbesteding: ‘We zijn verheugd en trots dat we de samenwerking met RBO kunnen voortzetten, waarmee we één van de grootste beveiligingsopdrachten van Nederland behouden. Met deze aanbesteding zijn bestaande relaties weer opgeschud en met name ook de substantiële toename in mobiele surveillance activiteiten vormt een welkome aanvulling binnen ons integrale portfolio’.