201625apr

Trigion ziet omzet stijgen

201625apr

Trigion heeft in 2015 een hogere omzet gehaald dan verwacht. Het rendement is iets teruggelopen, maar stemt tevreden. De vooruitzichten voor 2016 zijn goed. Desondanks wapent Trigion zich voor de toekomst. De markt voor (man)beveiliging neemt structureel af, tegelijkertijd worden veiligheidsbehoeftes meer klantspecifiek, en dat vraag om eigentijdse veiligheidsoplossingen. Trigion ziet de toekomst dan ook in het creëren van integrale veiligheidswaarde.

 De verwachtingen voor 2015 voor het beveiligingsbedrijf waren somber vanwege het verliezen van de Schiphol-tender en de krimpende markt voor (man)beveiliging. De begroting voorzag in een omzetdaling naar 315 miljoen, maar die steeg juist substantieel naar 345 miljoen euro. Dit is toe te schrijven aan de toenemende vraag vanuit het landelijke contract met het COA, een hoge retentiegraad rond herinschrijvingen en een groei door aanwas van nieuwe klanten. Het gaat hierbij ook om grote contracten, zoals Rotterdam The Hague Airport, het European Patent Office en de Provincie Zuid-Holland. Met de toevoeging van Trigion Brand en Beveiligingstechniek, formeel per 1 januari 2016, komt de totale omzet uit op 380 miljoen euro. Het rendement is licht gedaald, speerpunten blijven het bevorderen van de effectiviteit van de organisatie en zijn klantgerichtheid.  

Prestaties per bedrijfsonderdeel
Niet alleen Trigion Beveiliging heeft een mooi jaar achter de rug, ook de prestaties van de andere onderdelen van de beveiligingsdivisie stemmen tevreden. Trigion Services wist een lichte groei te realiseren. De AlarmServicesCentrale is gestegen in omvang, omzet en resultaat. Hoffmann Bedrijfsrecherche zag de omzet licht dalen, maar heeft die daling in de laatste vier maanden van het jaar weten om te buigen in een overtuigende stijging die zich voortzet in 2016. De Safety Group heeft de omzet flink zien groeien, ook doordat het bedrijf steeds vaker samenwerkt met andere Trigion-onderdelen. Airport Caddy, op 1 januari 2015 toegevoegd aan het bedrijf, heeft het verlies uit 2014 geheel weggewerkt. Herijking strategie Om de continuïteit op lange termijn te borgen voert de organisatie een herijking door in zijn strategie. De markt vraagt om eigentijdse veiligheidsoplossingen waarin menskracht, techniek en data-analyse gebundeld zijn in klantspecifieke concepten. Trigion ziet de toekomst dan ook niet zozeer in het leveren van beveiligingsproducten, maar in het creëren van integrale veiligheidswaarde. Om die reden wordt een klantgericht organisatiemodel ingevoerd, dat eind 2016 effectief moet zijn. 

Meer informatie vind je terug op Facilicom jaarverslag 2015.