201724apr

Trigion: “Spectaculaire groei over 2016”

201724apr

Trigion heeft een goed jaar achter de rug. Met een winst van 19 miljoen euro heeft het beveiligingsbedrijf een groot aandeel in de totale winst van Facilicom Group. “Wij hebben in 2016 een spectaculair financieel resultaat behaald dat onze verwachtingen oversteeg”, aldus Trigion directeur Ellen Groenewoudt.

Volgens Groenewoudt kent de groei van Trigion een tweetal voorname oorzaken. Ten eerste heeft Trigion ervoor gezorgd dat de meeste bestaande klanten zijn gebleven. “We hebben in 2016 een retentiegraad van 89% behaald”, zegt de directeur. “Dat is erg hoog.” Ten tweede heeft de salesafdeling van Trigion goede prestaties geleverd in 2016. Groenewoudt hierover: “Bijna een derde van de totale salesomzet is gemaakt met het verwerven van nieuwe business. Daarmee hebben we veel beter gepresteerd dan in andere jaren.”

Beveiliging van AZC’s
Bovenop deze oorzaken telde voor Trigion ook de plotselinge toestroom van asielzoekers naar Nederland mee in het resultaat. Trigion beveiligt de asielzoekerscentra in Nederland. Dit werk leverde een aanzienlijke bijdrage aan de groei van de divisie. “Ik ben er trots op dat we deze grote opdracht in 2016 goed hebben kunnen uitvoeren. We hebben hiervoor binnen korte tijd veel extra mensen moeten werven, uniformeren en inplannen. Dat heeft voor extra druk binnen Trigion gezorgd. Onder andere door het aannemen van tien extra recruiters is dit proces goed verlopen.”

Transitiefase
De winstgroei is opvallend, zeker omdat Trigion in 2016 begon met de herijking van haar bedrijfsstrategie en zich zodoende midden in een transitiefase bevond. Groenewoudt licht toe: “Wij veranderen van een bedrijf dat beveiligingsproducten levert naar een organisatie die veiligheid creëert voor de klant.” Hiervoor is in 2016 de organisatie opnieuw ingericht. Het bedrijf is niet langer opgedeeld in districten, maar in klantsegmenten. Ook de backoffice is gecentraliseerd. “Ik ben erg tevreden over hoe deze herinrichting in 2016 is geslaagd.”

Integrale veiligheidsoplossingen
De nieuwe Trigion organisatie richt zich op het leveren van integrale veiligheidsoplossingen, met slimme combinaties van mensbeveiliging, techniek en risicoanalyse. Op deze manier speelt Trigion in op de ontwikkelingen in de markt waarin mensbeveiliging langzaamaan afneemt en plaatsmaakt voor of gecombineerd wordt met technologische toepassingen. Groenewoudt: “Steeds meer klanten kiezen voor moderne manieren om veiligheid te creëren. Dat gaat zich de komende jaren snel doorzetten. Onze verwachting is dan ook dat in 2017 andere onderdelen dan mensbeveiliging voor de grootste omzet gaan zorgen binnen Trigion.”

Klanten kiezen nu al

De volgende stap in de transitie van Trigion is dat medewerkers op een integrale manier gaan denken en werken. In 2016 is een directeur integrale veiligheid aangesteld die de inhoudelijke kennis binnen het bedrijf verder gaat ontwikkelen en tevens de verbinding gaat leggen tussen de verschillende onderdelen van Trigion. Managers binnen Trigion hebben een opleiding gevolgd gericht op risicoanalyse volgens De Haagse Methodiek. En de medewerkers hebben in 2016 een nieuwe taakomschrijving gekregen. “Voor 2017 willen we dat een aanzienlijk deel van onze grote klanten kiezen voor integrale oplossingen van Trigion. Hiervoor maken we klantontwikkelplannen. Het is positief dat afgelopen jaar al enkele grote opdrachtgevers hiervoor hebben gekozen.”

Verwachting 2017
Door de verwachting dat mensbeveiliging afneemt en minder inzet nodig is bij de asielzoekerscentra, is de winstprognose voor 2017 lager dan de winst dit jaar.

Voor meer informatie verwijzen we naar het jaarverslag 2016