2018 7nov

Nieuwe start Collectieve Winkelontzegging in 's-Hertogenbosch

2018 7nov

Vanaf woensdag 7 november starten de ondernemers in de binnenstad weer met de Collectieve Winkelontzegging. Hiervoor hebben Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch, Politie, Trigion en Stadstoezicht de handen ineen geslagen. 's-Hertogenbosch moet comfortabel zijn voor de bezoeker van de stad en voor de ondernemer. Veiligheid is een vereiste voor een comfortabel gevoel.

De binnenstad van 's-Hertogenbosch is in 2009 als één van de eerste steden in Nederland gestart met de Collectieve Winkelontzegging waarbij het mogelijk is overtreders een individuele waarschuwing, winkelverbod of zelfs een collectief winkelverbod uit te reiken. Op deze manier is het mogelijk om veelplegers en overlastplegers gerichter aan te pakken en te kunnen weren in de binnenstad. Doordat de site van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel in 2016 uit de lucht gegaan is, was het niet meer mogelijk om deze veelplegers te registeren. Deze maand wordt hiermee een nieuw begin gemaakt maar moeten deelnemende ondernemers zich opnieuw aanmelden.

In 2010 waren 150 ondernemers aangesloten. De cijfers uit dat jaar, een jaar na de invoering zeggen voldoende.
Hoger veiligheidsgevoel. Het onveiligheidsgevoel onder de ondernemers is behoorlijk afgenomen. Het aantal ondernemers dat zich wel eens onveilig voelt in het eigen bedrijf is met 40 procent afgenomen. Het aantal ondernemers dat zich wel eens onveilig voelt in de directe omgeving van het bedrijf daalde met 62 procent.
Minder winkelcriminaliteit. Het aantal winkeldiefstallen is afgenomen. Dit blijkt zowel uit de politiecijfers als uit de beoordeling van ondernemers. Het aantal incidenten van winkeldiefstal is de afgelopen twee jaar met 27 procent afgenomen. Het aantal ondernemers dat aangeeft slachtoffer te zijn van diefstal van koopwaar of geld is zelfs met 75 procent afgenomen. Opvallend is dat ondernemers nu vaker een (winkel)dief op heterdaad betrappen. Ook ondernemen zij nu vaker actie na het op heterdaad betrappen van een (winkel)dief. 41 procent van de ondernemers heeft de dief vastgehouden en overgedragen aan de politie. In 2008 deed slechts 15 procent van de ondernemers dit. Minder vernielingen. Tussen 2008 en 2010 is het aantal incidenten van vernieling met 34 procent afgenomen. Ook minder ondernemers geven aan slachtoffer te zijn geworden van vernieling of bekladding van hun gebouw of ander bedrijfsbezit. Ongeveer driekwart van de ondernemers is tevreden over het schoonmaken en repareren van wegdek en straatmeubilair in de directe omgeving van het bedrijf.

Tijdens de twee informatieavonden op woensdag 7 en maandag 12 november in Hotel Central, aanvang 18.30 uur, presenteren bovengenoemde partijen de nieuwe site Winkeldieven en krijgen de ondernemers uitleg over het omgaan met winkeldiefstal en de te volgen procedures. Meer documentatie vind u op www.hartje.nu/veiligheid en op www.soch.nl/veiligheid.html.

Zoals reeds verschenen op de website van Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch.