2019 2mei

Fraude door ICT-specialisten neemt toe

2019 2mei

Het aantal fraudegevallen bij ICT-personeel is flink gestegen. Recherchebureau Hoffmann ziet de laatste maanden een forse toename in het aantal fraude onderzoeken naar ICT-personeel en pleit voor preventieve maatregelen, bijvoorbeeld screening van medewerkers in deze beroepsgroep.

ICT-toepassingen worden steeds belangrijker in onze samenleving en ICT-specialisten hebben binnen organisaties vaak een cruciale rol. Omdat zij toegang hebben tot vertrouwelijke informatie kan dat integriteitsrisico’s met zich meebrengen. Bewustwording en betrokkenheid van collega’s zorgen ervoor dat fraudegevallen steeds vaker worden ontdekt.

Het hele artikel Aantal fraudes door ICT-specialisten neemt toe lees je op de website van Hoffmann.