201628apr

Blog | ‘Gastvrijheid en beveiliging versterken elkaar!’

201628apr

Als je samen in een partnership kunt laten zien dat een aanpak succesvol is, is het creëren van intern draagvlak vaak eenvoudiger.

Beveiligers van Trigion zijn meer dan de fysieke man achter de balie. Ze spreken bezoekers aan, heten ze welkom, vragen of ze hen van dienst kunnen zijn. Door op een gastvrije manier bezoekers te woord te staan, vergaren ze informatie en signaleren eventueel afwijkend gedrag. Gastvrijheid en beveiliging versterken elkaar! Voor klanten in het onderwijs en de gezondheidszorg heeft deze combinatie van beveiliging en gastvrijheid een grote toegevoegde waarde omdat er sprake is van een open instelling.

Daarnaast spelen intelligent cameratoezicht, elektronische beveiligingsinstallaties en datasecurity een steeds grotere rol in de beveiligingswereld. Voor facilitair managers is dit vaak nog onbekend terrein. Dat maakt het lastig voor hen om een goed totaalplan te maken en daar intern draagvlak voor te creëren. Trigion kan voor iedere locatie een mooie totaaloplossing bieden, maar dat is vaak nog een stap te ver. Wil je de klant echt goed ondersteunen in deze transitie, dan begin je met goed luisteren en doorvragen tot je bij de kern van de vraag komt. Vervolgens maak je samen met de klant een plan, waarbij je de juiste disciplines betrekt, zoals IT en bouw & installatie. Door een plan eerst op kleine schaal uit te proberen in een pilotfase, kun je samen met de klant bijsturen en toetsen. Als je bovendien samen kunt laten zien dat de aanpak succesvol is, is het creëren van intern draagvlak bij de klant vaak eenvoudiger. Daarna kan het plan breder worden uitgerold.

Echt klantgericht zijn betekent voor mij dat je je kwetsbaar durft op te stellen, zodat ook de klant die vrijheid voelt. Niemand weet alles en dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat erom dat je samen in een partnership tot het best mogelijke veiligheidsarrangement komt voor de toekomst.

Lonneke Ahlers (klantdirecteur zakelijke dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg bij Trigion)