2020 8jan

Bijeenkomst van bedrijven die Nederland draaiende houden

2020 8jan

Nederland behoort tot de veiligste landen ter wereld. Dat is voor een groot deel te danken aan een professionele beveiligingsindustrie die diensten en producten van hoge en gecertificeerde kwaliteit levert. Lange tijd stond de overheid wantrouwend tegenover deze ‘commerciële’ concurrent in het veiligheidsdomein, maar inmiddels erkent zij dat Nederland niet zonder deze bedrijfstak kan. Dat vertelt minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid op donderdag 9 januari tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van de georganiseerde beveiligingsindustrie.

De nieuwjaarsbijeenkomst is voor de media een unieke gelegenheid om de CEO’s te ontmoeten van de bedrijven die er doorgaans op de achtergrond voor zorgen dat catastrofale branden worden voorkomen, dat de elektriciteits- en aardgasvoorzieningen blijven functioneren en dat mensen veilig kunnen wonen en ondernemen. De beveiligingsindustrie heeft de afgelopen jaren enorm aan belang gewonnen en die trend zet zich voort. De belangrijkste reden is de toenemende kwetsbaarheid van de samenleving voor incidenten. Vooral de afhankelijkheid van ketenpartners en infrastructuur neemt de komende jaren enorm toe. De beveiligingsindustrie ontwikkelt oplossingen om de continuïteit daarvan te borgen.

Het is de derde keer dat de beveiligingsindustrie op grote schaal bijeen komt. Er worden zo’n 350 gasten verwacht, niet alleen vanuit de industrie zelf, maar vanuit de gehele veiligheidsketen, zoals politie, brandweer, het ministerie van Justitie en Veiligheid, De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), inspectiebureaus, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), verzekeraars en vele anderen.

Onder leiding van dagvoorzitter Dorine Burmanje wordt tijdens de ‘Kick Off 2020’ invulling gegeven aan het thema ‘hoe maken publiek en privaat gezamenlijk Nederland veiliger?’. De bijeenkomst vindt plaats in CORPUS in Oegstgeest en is georganiseerd door de Federatie Veilig Nederland, de Nederlandse Veiligheidsbranche en de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB), waarbij in totaal zo’n 800 professionele bedrijven zijn aangesloten.

Meer informatie op de website van de Nederlandse Veiligheidsbranche.