201418feb

Nieuwe BHV-opleiding voor event professionals

201418feb

Medio januari heeft Trigion Safety Opleidingen in samenwerking met het Instituut Veiligheidsopleidingen Nederland (IVON) een nieuwe BHV-opleiding ontwikkeld voor eventprofessionals. Met deze ontwikkeling komen beide organisaties tegemoet aan de behoefte van onder meer evenementenbeveiligers, horecamedewerkers en festivalcrew aan professionele en vaak noodzakelijke kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening

De organisaties Trigion Safety Opleidingen en IVON lopen voorop op het gebied van beveiligings- en veiligheidsopleidingen. De opleidingsinstituten constateren een groeiend bewustzijn als het gaat om goed georganiseerde bedrijfshulpverlening binnen bedrijven. Opleidingen en trainingen op dit gebied behoorden al langer tot het opleidingspakket en worden voortdurend aangepast aan actuele maatstaven. De partners signaleren dat dit bij evenementen minder leeft. Event professionals beschikken vaak niet  over de nodige kennis en vaardigheden op dit gebied. Trigion Safety Opleidingen en IVON hebben daarom een nieuwe BHV-opleiding ontwikkeld voor event professionals. 

In de nieuwe opleiding worden alle reguliere BHV-onderwerpen behandeld, maar de inhoudselementen zijn in een voor evenementen specifieke context geplaatst. Ook zijn er branchespecifieke onderwerpen aan toegevoegd, zoals het herkennen van en handelen rond bezoekers die onwel (dreigen te) worden. Ook wordt extra aandacht besteed aan drank- en drugsgebruik en de gevolgen daarvan. Voor de opleiding zijn gespecialiseerde instructeurs beschikbaar, met ruime ervaring in de evenementensector. Ook de Lotusmedewerkers die worden ingezet bij de training beschikken over de noodzakelijke vaardigheden en ervaring voor een realistische training.   

Eventprofessionals die de opleiding met succes hebben doorlopen voldoen aan alle wettelijke eisen die gesteld worden aan een BHV medewerker en beschikken over een effectieve dosis 'safety awareness'. Op dinsdag 4 februari heeft een groep evenementenbeveiligers van Crowd Support deze nieuwe training voor het eerst doorlopen. De ervaringen en resultaten uit die training bleken erg positief en deelnemers voelden zich gesterkt om BHV-taken te verrichten op evenementen.