2014 1mei

Beveiliger Trigion ontvangt eerste nieuwe model legitimatiebewijs

2014 1mei

Op 1 mei presenteerde de afdeling Korpscheftaken van de politie-eenheid Den Haag het nieuwe legitimatiebewijs voor beveiligers en particulier onderzoekers. Tijdens de informele bijeenkomst werd het eerste exemplaar uitgereikt aan de heer S.J. Goli, die als winkelsurveillant werkzaam is bij Trigion Beveiliging.

Voor de uitvoering van hun werkzaamheden moeten beveiligers en particulier onderzoekers in bezit zijn van een legitimatiebewijs. Het legitimatiebewijs dat werd uitgereikt aan de heer Goli is het eerste níeuwe model legitimatiebewijs dat conform de nieuwe procedure voor de aanvraag toestemming korpschef (voorheen politietoestemming) werd aangevraagd. Ook is het 'groene legitimatiebewijs' voor beveiligers in opleiding teruggekomen en komt er een 'oranje legitimatiebewijs'' voor voetbalstewards.

Bij de aanvraag van een nieuw legitimatiebewijs moeten een digitale handtekening en een digitale pasfoto van de beveiliger worden toegevoegd. Optioneel kan ook het logo van de beveiligingsorganisatie worden toegevoegd, een optie waar Trigion Beveiliging gebruik van maakt. Vanaf 1 mei 2014 geldt de nieuwe werkwijze en worden alleen nog maar legitimatiebewijzen van het nieuwe model (creditcard) uitgegeven.  

Zowel het nieuwe model legitimatiebewijs als de nieuwe procedure voor de aanvraag daarvan zijn ontwikkeld door een werkgroep met vertegenwoordigers van de Politie (themagroep WPBR), Politieacademie, Ecabo / SVPB en Nederlandse Veiligheidsbranche. De werkgroep stond onder voorzitterschap van de heer P. Tak van de Politieacademie en namens Trigion was de heer C. Ruinard (coördinator Vergunningen & Wetgeving) actief betrokken. De eerste nieuwe legitimatiebewijzen werden door de heer T.L. Rijnders van de politie-eenheid Den Haag, waar de gewijzigde procedure de afgelopen maanden met succes is getest, uitgereikt aan de heer Ruinard van Trigion. Algemeen directeur van Trigion  mevrouw E.  Groenewoudt overhandigde het eerste legitimatiebewijs op haar beurt aan de heer Goli.