201311sep

Mystery visits salesteam Trigion

201311sep

In het kader van de jaarlijkse teamdag heeft het salesteam van Trigion op dinsdag 10 september een ‘mystery visit’ gebracht aan diverse opdrachtgevers in Amsterdam en directe omgeving. Het doel van deze bezoeken was om onaangekondigd, als bezoeker, de gastvrijheid bij opdrachtgevers te evalueren. De rapportage die daaruit voortvloeit biedt zowel de betrokken opdrachtgevers als Trigion inzichten om gastvrijheid naar een nog hoger plan te trekken.

De ‘mystery visits’ waren onderdeel van de Sales Teamdag die Trigion jaarlijks organiseert voor alle commerciële collega’s van Trigion en haar zusterbedrijven. Voorheen stond dit evenement in het teken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarbij werd bijgedragen aan maatschappelijke projecten van ondermeer het Leger Des Heils, het Rode Kruis en lokale initiatieven binnen de Gemeente Den Haag. Dit jaar stond de teamdag in het teken van Klantgerichtheid, in vervolg op de ambitieuze doelstelling van moederbedrijf Facilicom om in 2015 te behoren tot de meest klantgerichte organisaties in de branches waarin zij actief is.

Na het formele ochtendprogramma, met daarin een bijdrage vanuit de afdeling Facility Management van ABN AMRO, zijn de deelnemers in groepsverband uitgezworven door Amsterdam. Deze groepen hebben een ‘mystery visit’ uitgevoerd bij acht opdrachtgevers in Amsterdam. De rapportages die daaruit voortvloeien bieden zowel de betrokken opdrachtgevers als Trigion inzichten om gastvrijheid naar een nog hoger plan te trekken. Zowel de deelnemers aan de Sales Teamdag, als betrokken opdrachtgevers, kijken terug op een geslaagd evenement.