201619apr

Meer medewerkers worden concurrent van de baas

201619apr

Trends en ontwikkelingen op het gebied van fraude en cybercriminaliteit

De vraag naar beveiligingsadvies en persoonsbeveiliging nam in 2015 aanzienlijk toe. En er waren meer medewerkers die de bedrijfsinformatie van hun baas gebruikten voor het opzetten van een eigen bedrijf. Op het gebied van cybercriminaliteit bleven veel bedrijven nog achter als het om bewustzijn gaat. Zelfs als ze met een incident te maken kregen, namen bedrijven maar zelden structurele maatregelen om cybercriminelen te weren. Op dinsdag 19 april verscheen een nieuwe editie van de Hoffmann Statistiek, een jaarlijks rapport waarin Hoffmann een beeld schetst van de criminaliteitsontwikkeling binnen het bedrijfsleven. Omdat deze vorm van criminaliteit niet altijd gemeld wordt bij politie en justitie, geven die cijfers en gesignaleerde trends een unieke inkijk in de niet geregistreerde criminaliteit. 

Meer medewerkers worden concurrent

Het kwam in 2015 vaker voor dat medewerkers een bedrijf begonnen terwijl ze nog in dienst waren van een werkgever. Aan de ene kant gebeurde dit vaak vanwege de financiële zekerheid. Maar het kwam ook voor dat medewerkers de informatie, producten of klanten van hun werkgever gebruikten voor het opzetten van een eigen onderneming.

Toename traditionele beveiligingsadvies

Afgelopen jaar steeg de vraag naar traditioneel beveiligingsadvies. De vraag naar fysieke beveiliging veranderde in de vraag naar informatiebeveiliging. Ook ontstond binnen het risk management meer vraag naar persoonsbeveiliging. Maar beveiliging staat niet stil. Het afdekken van de risico’s met de meeste impact moet het in 2016 gaan winnen van het idee dat je als bedrijf alles kunt en moet beveiligen.

Dader heeft vaak financiële problemen

Medewerkers die in financiële problemen zitten, vormden ook afgelopen jaar een grote risicogroep. Hier zien we een duidelijk staartje van de recessie. 71 procent van de medewerkers die in 2015 fraude of diefstal pleegde, had hiervoor een financieel motief.

Schets van het daderprofiel

Wat kenmerkt de medewerker die een misstap begaat nog meer? Op basis van onze onderzoeken in 2015 weten we het volgende.

  • Het aantal vrouwelijke daders nam opnieuw toe: in 28 procent van de gevallen was de dader in onze onderzoeken een vrouw (ten opzichte van 25 procent in 2014). 
  • Met name werknemers die langdurig in dienst zijn, zijn in staat om fraude op ingenieuze wijze te verhullen. Zij kennen de bedrijfsprocessen goed.
  • Een derde van de fraudeurs heeft een directie- of managementfunctie.
  • In 45 procent van de gevallen heeft de dader binnen het bedrijf een positief imago. Ongeveer 18 procent van de daders bleek al in niet zo’n best daglicht te staan.
  • Nog steeds maakt gelegenheid de dief. In totaal 17 procent van de daders gaf aan dat hij de fraude pleegde omdat het makkelijk ging.

Cybercriminaliteit

Ongeveer 25 procent van de middelgrote en grote organisaties in Nederland heeft afgelopen twee jaar te maken gehad met een cybercrime-incident. Toch nam bijna geen enkele organisatie na een incident structurele maatregelen. De zichtbaarheid van het werk van cybercriminelen nam in 2015 toe. Niet alleen door het aantal bekende aanvallen, maar ook door de grote impact ervan. Het bewustzijn, dat ten grondslag ligt aan maatregelen op dit gebied, is in veel organisaties helaas nog laag. Bij slechts 16 procent van de middelgrote bedrijven leefde het onderwerp informatiebeveiliging.