201314feb

Medewerker Motivatie Onderzoek Trigion

201314feb

In november 2012 voerde Trigion een Medewerker Motivatie Onderzoek (MMO) uit. Inmiddels zijn de resultaten van het MMO bekend. Het algemene tevredenheidscijfer steeg van een 6,3 in 2011 naar een 7,1. Een verbetering waar Trigion uiteraard trots op is.

Naast onderzoek naar algemene tevredenheid, heeft Trigion ook onderzoek gedaan naar de volgende onderwerpen: motivatie, tevredenheid, werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, vitaliteit, collega’s, leidinggevende, planner, organisatie en ontwikkelingsmogelijkheden. De onderzoeksvragen bij deze onderwerpen waren iets afwijkend ten opzichte van de vragen uit voorgaande jaren, maar de resultaten geven uiteraard wel een goede indicatie. Medewerkers zijn vooral tevreden over het onderwerp werkzaamheden. Dit werd beoordeeld met een 8.1.

Ook zien we een belangrijke vooruitgang op het gebied van ontwikkelingsmogelijkheden. Trigion hecht veel waarde aan de ontwikkeling en scholing van medewerkers. Dit uit zich bijvoorbeeld door een instituut als de Trigion Academie. De informatie uit het MMO is erg waardevol voor Trigion en de medewerking van de medewerkers aan dit onderzoek wordt erg gewaardeerd. Het geeft aan welke zaken we goed doen op personeelsgebied en waar verbetering mogelijk is. Onderzoek doen alleen is niet voldoende. De resultaten worden op dit moment kritisch bekeken en vertaald naar concrete actieplannen.