Management & beheer

Management & beheer

Met een single point of contact (SPOC) managen en beheren we niet alleen het contract, maar ook de relatie. Een Security Management Systeem (SMS) helpt ons informatie uit de gerealiseerde oplossing monitoren, analyseren en vertalen naar informatie op basis waarvan continue innovatie gegarandeerd is.

In deze fase laten we ons graag inspireren door de Information Technology Infrastructure Library (ITIL); een methodiek voor informatiseringsprojecten waarbij de beheersaspecten procesmatig en gestructureerd worden benaderd. Op basis van een heldere Service Strategy gebruiken we onze transparante informatiepositie voor continue verbetering van Service Design, Transition en Operation.

Veiligheid creëren we samen, waarin u voor de het management en beheer kunt vertrouwen op een vakkundige klantmanager namens Trigion. Binnen de gespecialiseerde bedrijven van Trigion zijn creativiteit en expertise in ruime mate beschikbaar, specialisten staan te allen tijde tot uw beschikking.