Live view

Via onze AlarmServiceCentrale zijn ruim 3.500 camera's aangesloten op Live View. Trigion is hiermee één van de belangrijkste partners in het snel groeiende concept dat is geïnitieerd door de afdeling High Impact Crime van de Nationale Politie.

Live View is een concept dat het mogelijk maakt dat de meldkamer van de politie, via een particuliere alarmcentrale of toezichtcentrale, de gelegenheid krijgt rechtstreeks mee te kijken met camerabeelden van bijvoorbeeld een winkelcentrum, een bedrijventerrein of individuele ondernemers. Door realtime camerabeelden naar de meldkamer te sturen krijgen de politie en andere hulpdiensten zicht op de situatie, waardoor zij sneller en slimmer kunnen reageren. Voor de te volgen tactiek maakt het bijvoorbeeld veel uit of de overvallers zich nog in het pand bevinden of al naar buiten zijn gegaan. Met Live View kan de meldkamer dit nu zien, zodat de eenheden goed aangestuurd kunnen worden. Hiermee wordt de 'heterdaadkracht' van de politie vergroot en kunnen ook de andere hulpdiensten effectiever opereren. Een bijkomend voordeel is dat de status van een melding geverifieerd wordt door de particuliere alarmcentrale, zodat het aantal keren dat de politie uitrukt voor een nodeloos alarm verder afneemt. 

De inmiddels aangesloten winkeliers en bedrijven zijn zeer te spreken over Live View.

Het geeft een goed gevoel dat bij onraad de politie direct zicht krijgt op wat er zich afspeelt en hierop gericht actie kan ondernemen.

De privacy wordt gewaarborgd doordat Live View alleen wordt gebruikt als er een incident plaatsvindt. Pas dan worden de camerabeelden doorgezet naar de politiemeldkamer en kan de politie meekijken.

Vanuit de hoek van de daders is bekend dat zij zich niet laten afschrikken door een camera alleen. Daders zijn zich ervan bewust dat niet in elk gebied/winkel en op elk tijdstip live wordt uitgekeken. Het uitblijven van directe politierespons draagt eraan bij dat zij doorgaan met het plegen van delicten. Zodra een winkel is aangesloten op Live View houden de daders rekening met een snelle politierespons. Daders streven er zoveel mogelijk naar om buiten het zicht van de Live View camera's te opereren.

Hierdoor wordt de werkwijze van de daders sterk beïnvloed. Door gebruik te maken van Live View wordt dus een extra barrière opgeworpen. Ook wordt op de locatie de Live View sticker bij de ingang geplaatst. Voor criminelen wordt het daarmee duidelijk dat de locatie is aangesloten op Live View en dat ze dus een groter risico lopen om aangehouden te worden.