Levens reddend handelen

Levens Reddend Handelen (LRH) is naast Brand, Ontruiming & Communicatie (BOC) een onderdeel van de opleiding Bedrijfshulpverlener.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers die niet het complete BHV-diploma nodig hebben of medewerkers die het onderdeel BOC al eerder afgerond hebben.

Doel

Na afloop weten de cursisten hoe te handelen bij een incident. 

Inhoud van de opleiding:

  • Eerste Hulp
  • Gebruik van blusmiddelen
  • Ontruiming
  • Communicatie
  • Alarmering

Examens

De examens worden verzorgd door Trigion of het NIBHV. 

Duur van de opleiding

1 dag, 2 dagdelen.

Diploma

Cursisten krijgen na het met goed gevolg afleggen van het examen het certificaat Levens Reddend Handelen uitgereikt.  Als de cursist ook in het bezit is van het certificaat BOC (niet ouder dan 4 maanden) ontvangt hij/zij het diploma Bedrijfshulpverlener. Dit certificaat is 2 jaar geldig.

Aantal deelnemers

Maximaal 15 deelnemers.