Leg tijdens een crisis snel de focus op crisiscommunicatie

Is een crisis voor een woningcorporatie anders dan een crisis die een bank, chemische fabriek of een ziekenhuis kan treffen? Nee, niet als we kijken naar de processen die binnen crisisteams plaatsvinden. Daar rijst altijd de vraag: hoe komen we snel weer in control? En hoe gaan we om met de verschillende stakeholders? Bij elke crisis, ongeacht de aard van de organisatie, is crisiscommunicatie een essentieel proces. Het kan de uitkomst van een crisis maken of breken.

Pieter Jongkind van Parcival (partner van Hoffmann) geeft advies.

Toch zijn er bijzondere aandachtspunten wanneer een crisis organisaties in woningbouw en vastgoed treft. De aard, doelstellingen en belangen lopen immers soms sterk uiteen. Het betreft verenigingen, corporaties, stichtingen maar ook organisaties in de vrije sector. Het kan gaan om huur, hergebruik van monumentaal vastgoed of maatschappelijke voorzieningen als een apotheek onder een appartementencomplex. Ligging en locaties zijn eveneens van groot belang. De dreigingen zijn uiteenlopend van aard, onvoorstelbaar en onvoorspelbaar: brand ten gevolge van drugsteelt of xtc-labs, explosies door handgranaten in winkelcentra, asbestvondsten, maar ook fraude en handel in voorkennis. Uiteraard mondt niet ieder incident uit in een crisis. Als een voorval of situatie een ernstige bedreiging vormt voor het leven van mensen of het voortbestaan van een organisatie of het milieu, dan spreken we van een crisis. Die situatie vraagt om urgente maatregelen en kritische besluiten, onder hoge druk, in chaos en verwarring.

In die fase, ook wel ‘the golden hour’ genoemd, verdient het aanbeveling te werken met een strak besluitvormingsmodel. Sterk leiderschap en het gedegen vastleggen van besluiten in een crisisvergadering helpen u om weer snel in een fase van consolidatie te komen.Wat kunt u doen om voorbereid te zijn op een eventuele crisis:

  1. Maak een risico-inventarisatie en -profiel. Tref vervolgens voorzienbare maatregelen.
  2. Zorg voor een praktisch crisisplan dat aansluit op dat van uw Veiligheidsregio.
  3. Zorg voor een getraind crisisteam. Ons advies: leg tijdens een crisis snel de focus op crisiscommunicatie.

Zoals reeds verschenen in de Hoffmann Tips Special - Woningcorporaties.