Klantgericht MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van Trigion. De zorg voor mens, milieu en winstgevendheid past in het beleid dat gericht is op continuïteit van de onderneming, de werkgelegenheid voor medewerkers en de dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Daar staan we voor en dat bewijzen we ook in de praktijk, bijvoorbeeld doordat we ons als één van de eerste facilitaire dienstverleners van Nederland certificeerden voor de MVO Prestatieladder.

Om de MVO verwachtingen van onze klanten in beeld te krijgen, heeft een MVO-werkgroep in het 2e kwartaal van 2014 diverse klanten uitgenodigd voor een ronde tafelgesprek. Tijdens deze zeer open, eerlijke en interessante bijeenkomst, onder begeleiding van een externe MVO-specialist, hebben onze klanten de zeven kernthema’s van de MVO Prestatieladder besproken. De uitgesproken verwachtingen zijn direct door een cartoonist passend in beeld gebracht.

Kernthema’s MVO Prestatieladder
De ladder vertaalt zeven maatschappelijk verantwoorde kernthema's naar een aantal concrete, meetbare eisen. Het voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te maken. De kernthema’s van de MVO Prestatieladder zijn:

1. Behoorlijk bestuur
2. Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
3. Mensenrechten
4. Eerlijk zaken doen
5. Consumentenaangelegenheden
6. Milieu, grondstoffen, energie, emissies
7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Nog meer aspecten
Naast de zeven kernthema’s kwamen tijdens de MVO klantdialoog nog meer aspecten terug die leven bij klanten. Ook zij vinden dat MVO in het DNA van een organisatie moet zitten en dat certificering geen doel op zich is. Samen met de klant moet er wederzijds commitment zijn om met MVO aan de slag te gaan en daar rekening mee te houden in de dagelijkse dienstverlening en alles wat daarmee samenhangt. Daarom is het belangrijk dat de bewustwording wordt gedragen door de gehele organisatie, niet alleen bij Trigion maar ook bij de klant. Tevens wil de klant graag bewijsvoering; werkt het wat we samen doen? Waar zien we dat aan? Ook communicatie over de activiteiten en resultaten zijn essentieel; be good and tell it!

Social Return
Ook Social Return werd genoemd als een onderwerp dat klanten direct associëren met MVO. Trigion hecht veel waarde aan de inzet van de juiste mensen op de juiste plek. We steken veel tijd en energie in onze medewerkers. We zijn betrokken bij diverse Social Return projecten en zijn we gecertificeerd conform de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De MVO klantdialoog heeft ons gesterkt in de overtuiging hier mee verder te gaan, samen met de klant. Ook hier geldt dat bewustwording en communicatie essentieel zijn.

Toolkit
Uit de MVO klantdialoog is een toolkit voortgekomen, waardoor medewerkers van Trigion handvaten krijgen om een betere gesprekspartner voor klanten te zijn als het gaat om MVO.