2015 2apr

Examenfraude en digitale gevaren

2015 2apr

Op donderdag 2 april organiseert Hoffmann Bedrijfsrecherche, in samenwerking met het College voor Toetsen en Examens (het CvTE), een kennissessie 'Examenfraude en Digitale Gevaren'. Tijdens de kennissessie deelt Hoffmann zijn kennis en ervaringen binnen het onderwijs, een sector waarbinnen de organisatie sinds jaar en dag actief is. Naast het voorkomen en onderzoeken van fraudezaken, signaleert de organisatie ook branche specifieke trends en ontwikkelingen.

Preventie actueel en noodzakelijk binnen onderwijsinstellingen
De voorbeelden die tijdens de kennissessie aan de korde komen, waaronder examenfraude en DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service), onderstrepen de actualiteit en noodzaak om preventie op de agenda te zetten en houden bij onderwijsinstellingen. Nog regelmatig wordt Hoffmann geconfronteerd met onderzoeken naar, of preventieadviezen over, examenfraude. Ook ziet de organisatie het aantal onderzoeken naar DDoS-aanvallen bij onderwijsinstellingen toenemen.

Ontwikkelingen sinds Ibn Ghaldoen
Na een openingswoord door directeur Richard Franken (Hoffmann) evalueert Adri van der Ven (CvTE) de ontwikkelingen sinds de examenfraude binnen Ibn Ghaldoen. Business unit managers Ron Nieuwdijk en Maarten IJzermans (beiden Hoffmann) volgen, respectievelijk over het onderzoek naar examenfraude en preventieve maatregelen die onderwijsinstellingen kunnen nemen om die te voorkomen.

Impact en gevolgen van DDoS-aanvallen
Na de pauze volgt een praktijkverhaal over een DDoS-aanval op de Christelijke Onderwijs Groep (COG), gepresenteerd door Toine van Schinkel en Michele von Kriegenbergh (beiden COG). Samen met collega Wesley Neelen gaat business unit manager Ernst-Jan Zwijnenberg (Hoffmann) vervolgens in op de impact en gevolgen van DDoS-aanvallen binnen onderwijsinstellingen. De kennissessie wordt afgesloten met een paneldiscussie en netwerkborrel.

Meer informatie en vragen
De kennissessie vindt plaats in het WTC Almere en de inloopt start om 13:00 uur. Met een verwachte opkomst van bijna 200 vertegenwoordigers van Middelbare en Hogere scholen, vanuit heel Nederland, is de inschrijving voor de kennissessie inmiddels gesloten. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over de kennissessie of het thema verwijzen we graag door naar Hoffmann, bereikbaar via telefoonnummer 035 – 523 30 00 of per e-mail via info@hoffmannBV.nl. Meer informatie is ook beschikbaar op de website, via www.hoffmannbv.nl