201319jun

Kennissessie ‘Risicomanagement in het onderwijs’

201319jun

Risicomanagement is een belangrijk vakgebied voor HBO- en WO-instellingen. In 2010 is bijvoorbeeld een projectgroep ‘Integrale Veiligheid’ van start gegaan. Deze projectgroep heeft een toolkit ontwikkeld voor HBO- en WO-instellingen om integrale veiligheid op het gewenste niveau te krijgen. Mede op basis van die toolkit is veel vooruitgang geboekt, maar risicomanagement blijft onverminderd een item dat aandacht verdient. Dat bleek ook tijdens de Trigion kennissessie ‘Risicomanagement in het onderwijs’, waarbij veiligheidsexperts van tien universiteiten en hoger onderwijsinstellingen de discussie aangingen met elkaar en met diverse partners en specialisten van Trigion.

Trigion organiseerde deze kennissessie op dinsdag 18 juni jongstleden, op locatie bij D.E. Master Blenders 1753 in Utrecht. Nadat alle gasten gastvrij werden ontvangen door een barrista in het D.E. Café werden ze begeleid naar het Experience Center voor een smakelijke lunch. In dat Experience Center vond vervolgens een interactieve sessie plaats waarin de deelnemers het gesprek en de discussie met elkaar aangingen. De veiligheidsexperts, partners en specialisten van Trigion deelden daarbij de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan in de praktijk, in diverse netwerken en kennisgroepen. Onder begeleiding van Richard Franken, commercieel directeur van Trigion, heeft een delegatie tijdens het ‘ASIS 58th Annual Seminar and Exhibit’ bijvoorbeeld een werkbezoek gebracht aan de ‘Division of Public Safety (DPS)’ van de University of Pennsylvania. Hier kregen de gasten een indrukwekkende inkijk in de veiligheidsketen van de universiteit, waarbij particuliere ondernemers en projectontwikkelaars bijdragen aan beveiligingsmaatregelen.

Door gezamenlijk te investeren, wordt voor alle stakeholders in de veiligheidsketen waarde gecreëerd. Uit de presentatie en discussie over deze ‘best practice’ uit Amerika bleek dat dit verdienmodel, weliswaar op kleinere schaal, ook kansen biedt voor onderwijsinstellingen in Nederland. In de discussie kwamen echter ook een aantal knelpunten aan de orde, waaronder de financiering (publieke en private gelden) en geografische aspecten (spreiding van locaties). Een aantal onderwijsinstellingen bleek al stappen te hebben gezet op het gebied van gezamenlijke waardecreatie binnen hun campus. In de kennissessie kwamen ook meer algemene thema’s als Integrale Veiligheid en Crisismanagement aan de orde. Waar bestuurders van onderwijsinstellingen hun focus voorheen met name legden bij ‘het onderwijs’, vinden veiligheidsexperts steeds meer gehoor bij hun bestuurders om Integrale Veiligheid op strategisch niveau te organiseren en implementeren. Zij zien echter nog een gezamenlijke uitdaging om de security en safety awareness onder studenten en medewerkers te verbeteren.

Ook de integratie van ICT-security en fysieke veiligheid blijft een thema dat extra aandacht verdient. Op het gebied van Crisismanagement hebben de onderwijsinstellingen de afgelopen jaren flinke stappen voorwaarts gezet. Het meerendeel werkt inmiddels met crisisteams, crisiscommunicatieplannen en simuleert crises die de continuïteit van de onderwijsinstelling in gevaar kunnen brengen. De veiligheidsexperts zien gezamenlijk nog verbeterpotentieel in het betrekken van studenten en docenten in Crisismanagement, bijvoorbeeld op het gebied van sociale media. Na een positieve evaluatie van de kennissessie, werd de bijeenkomst rond 16:30 uur afgesloten met een exclusieve rondleiding door de D.E. Fabriek en Verpakkerij.