Justitieel toezicht

Justitieel toezicht, ontlasting voor maximale focus op uw kernactiviteiten

Handhaving is een belangrijke kerntaak van overheden, politie en justitie die daarvoor (exclusieve) verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben meegekregen. De particuliere sector kan deze verantwoordelijkheid niet overnemen, maar we zijn wel in staat om deze publieke organisaties te faciliteren.

Justitieel toezichthouders

Een voorbeeld van hoe we justitiële inrichtingen kunnen faciliteren is de inzet van justitieel toezichthouders. Deze specialisten beschikken over specifieke kennis en vaardigheden om in een complexe organisatie te functioneren. Ze vormen daarmee een welkome aanvulling op de eigen medewerkers van bijvoorbeeld de Dienst Justitiële Inrichtingen en zijn integraal onderdeel van het beveiligingsteam. Dat we, in een vaak politiek gevoelige omgeving, flexibel kunnen meebewegen hebben we inmiddels ruimschoots bewezen.

Samenwerking waarbij u zich kunt concentreren op uw kernactiviteit, terwijl wij u daarbij maximaal faciliteren

Arrestantenverzorgers

Een ander voorbeeld van een creatieve samenwerking waarmee we de politie kunnen ontlasten, is de inzet van arrestantenverzorgers. Waar Bijzonder Opsporingsambtenaren van Trigion zich concentreren op specifieke taken, waaronder administratie en bezoekersbegeleiding, kunnen de agenten zich richten op hun core-business. In de dagelijkse praktijk blijkt deze samenwerking bijzonder succesvol, bijvoorbeeld bij Politie Rotterdam.