201422mei

Jaarcijfers 2013: Winstherstel Facilicom in lastige markt

201422mei

In moeilijke marktomstandigheden heeft totaal facilitair dienstverlener Facilicom Services Group uit Schiedam in 2013 een winstgroei behaald van 52%. Met name doordat het concern vol inzette op het aanbieden van integrale dienstverlening, kostenbeheersing en operational excellence kwam de nettowinst uit op 22,2 miljoen euro. De concernomzet daalde opnieuw licht en kwam daarmee uit op 1,018 miljard euro (-2%). 

Uitdagende marktomstandigheden

Begin 2013 sprak Facilicom de verwachting uit, dat de marktomstandigheden uitdagend zouden blijven. Dit bleek ook het geval. Veel opdrachtgevers brengen het aantal vierkante meters kantoorruimte nog verder terug. Minder vierkante meters leiden automatisch tot minder vraag naar facilitaire diensten en daarmee tot doorgaande krimp en prijsconcurrentie. Ook de plannen vanuit de overheid om grote facilitaire contracten weer te gaan inbesteden, zet de markt verder onder druk. Facilicom verwacht dan ook voor 2014 een licht teruglopende omzet in de traditionele facilitaire markten. 

Investeren in behoud klanten

'We streven er echter naar om de omzet in 2014 te handhaven. Dat lijkt een bescheiden doel maar in een krimpende markt is dat wel degelijk een ambitie. Het op peil houden van de omzet kan in deze markt alleen door te investeren in het behoud van klanten. Door nog klantgerichter te worden en door tools in te zetten om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren, kan de klanttevredenheid alleen maar toenemen en dat moet resulteren in een hogere retentiegraad', vertelt Hans Gennissen, president-directeur van Facilicom Services Group in een toelichting op de jaarcijfers. 

Groeiperspectief in zorg en welzijn

Omdat traditionele markten niet veel groeipotentieel meer hebben, concentreert Facilicom zich op nieuwe markten waarin het toegevoerde waarde kan bieden en waarin het wel groei kan realiseren. In 2013 is dan ook hard gewerkt aan het opzetten van een bedrijf dat zich richt op zorg en welzijn. 'Samen met sterke partners in de zorg en het sociale domein willen we met Incluzio -zoals het begin 2014 opgerichte bedrijf heet- de verschillende processen en financieringsstromen integreren waarmee wij de effectiviteit van de zorg en dienstverlening in wijken kunnen vergroten. Een markt waarin voor Facilicom investeringsmogelijkheden en perspectieven liggen die de structurele krimp in bestaande markten compenseren en daarmee de continuïteit van ons familiebedrijf op lange termijn verder garanderen', licht Hans Gennissen toe.

Het online jaarverslag vindt u hier