201628sep

Integrale oplossingen voor (brand)veiligheid

201628sep

Het creëren van optimale (brand)veiligheid is complex en simpelweg voldoen aan relevante wet- en regelgeving is onvoldoende. Het bouwbesluit beperkt zich bijvoorbeeld tot vluchtveiligheid en bescherming van naastgelegen gebouwen en zegt niets over bescherming en bedrijfscontinuïteit.

Optimale mix aan BIO maatregelen

Regelmatig wordt verwezen naar een optimale mix aan bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (BIO) maatregelen, maar wordt het aantal genomen maatregelen nog regelmatig leidend gesteld boven de effectiviteit daarvan. In veel grote panden zijn  meerdere en diverse voorzieningen aanwezig, met vergelijkbare doelen. Slechts als deze voorzieningen complementair zijn op elkaar, vanuit een gezamenlijke doelstelling, is sprake van optimale veiligheid en effectieve maatregelen.

Integrale oplossingen

Steeds vaker zoeken ontwikkelaars en pandeigenaren naar partners die zich juist daarin specialiseren, in plaats van naar leveranciers van ‘single solutions’ oplossingen. Specialisten binnen de afdeling Brand en Beveiligingstechniek van Trigion zien een duidelijke toename en bewijzen in de praktijk dat deze aanpak effect heeft. We worden betrokken in de ontwerpfase, realisatie, herbestemming, beheer en onderhoud van gebouwen en de behoefte aan veiligheid daarbij.

Slechts als unieke behoeften duidelijk zijn denken we aan oplossingen en worden maatregelen geleverd en geïnstalleerd. Uit eigen assortiment of dat van gespecialiseerde partners, als dat de integrale oplossing ten goede komt. Financiën, esthetiek en (minimale) overlast voor bewoners en gebruikers van panden zijn daarin leidende elementen. Ook beschikken we over de juiste ingangen en bemiddelen we graag met brandweer, inspectie instelling, adviesbureaus, en eventueel andere stakeholders over de oplossingen die we voor uw situatie (co)creëren.

Meerjarig onderhoudsplan

Na implementatie van de oplossing geven we advies over beheer en onderhoud. We gaan verder dan traditionele onderhoudscontracten, met diverse partijen en uiteenlopende verantwoordelijkheden. We faciliteren u met een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) en bieden een integraal inzicht in kosten en planning. Daarmee wordt het mogelijk om integrale besparings- en duurzaamheidsdoelstellingen na te streven, zonder afbreuk te doen aan effectiviteit en kwaliteit. Anno 2016 kunt u niet meer zonder MJOP.

Nieuwsgierig? Neem contact op en laat u verrassen

Bent u nieuwsgierig naar de integrale oplossingen van Trigion op het gebied van (brand)veiligheid. Neem contact  op met één van onze adviseurs en laat u verrassen.