201710nov

iDiensten enthousiast ontvangen tijdens tweede landelijke Summit

201710nov

Op 3 november 2017 presenteerden de partners uit het programma iCentrale de eerste versies van meer dan twintig iDiensten voor mobiliteit, veiligheid en centrales. Dat deden zij op de tweede Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ in Sassenheim. Met deze iDiensten kunnen gemeenten en provincies hun prestaties op het gebied van stads- en wegbeheer verbeteren, reizigers beter gaan bedienen en daarmee ook nog eens veel geld besparen.

De NajaarsSummit is een vervolg op de eerste Summit in maart van dit jaar. Toen stonden de plannen van dertien private partijen en zes decentrale overheden om te komen tot iDiensten in de steigers. Door het ‘slim integreren en combineren’ van taken voor meerdere domeinen en meerdere overheden ontwikkelden zij in de afgelopen periode uiteenlopende multi-domein iDiensten. De Summit vandaag stond dan ook in het teken van de bereikte resultaten. Zo’n 250 belangstellenden gingen met elkaar in dialoog, deelden kennis over gebruiksproducten en iDiensten voor zes domeinen: tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en -toezicht en crowdmanagement.

Meer dan twintig iDiensten

De directeuren van de deelnemende private partijen presenteerden gezamenlijk de eerste basisversies van hun publiek-privaat ontwikkelde iDiensten. Deze iDiensten variëren van een iGenerator voor een actueel multi-domein overzicht tot een managing agent die kan ondersteunen bij het organiseren van de bediening. De iDiensten zijn enthousiast ontvangen door de decentrale overheden. In 2018 zullen deze eerste versies worden afgerond tot volwaardige iDiensten die provincies en gemeenten met, en zeker ook zonder eigen bediencentrales kunnen afnemen op basis van abonnementen en prestatieafspraken.

Landelijke standaarden

Tijdens de Summit nam het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook de standaard iBedienfilosofie in ontvangst. In de iBedienfilosofie is vastgelegd hoe de organisatie, techniek en systemen ten behoeve van multi-domein bediening in te richten. In samenwerking met kennisplatform CROW is deze uitgewerkt tot een landelijke standaard en ‘CROW-richtlijn’. Vanaf dit moment kan deze worden gehanteerd als de nieuwe manier van bedienen in centrales voor de zes domeinen. Ook een tiental andere producten uit het programma iCentrale zullen samen met CROW en PIANOo worden omgezet in landelijke standaarden.

Programma krijgt vervolg

Tijdens de Summit lieten Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht en Gemeente Rotterdam zien welke stappen zij inmiddels hebben gezet. Dankzij hun betrokkenheid en inzet zijn iDiensten en best practices beschikbaar gekomen, waarmee andere decentrale overheden hun stads- en wegbeheer optimaal kunnen inrichten. In de komende periode worden vanuit het programma iCentrale voorstellen voor verdere praktijktoepassing van iDiensten uitgewerkt. Deze voorstellen zijn onderdeel van de zogenaamde Korte Termijn Aanpak van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en worden in nauwe samenwerking met het ministerie uitgevoerd.

MaaSandMore

Op de foto: Harrie Kuijper/Arcadis, Rob Althuisius/Sweco, Giovanni Huisken/MAPtm, Zygmunt Kowalski/Trigion, Philip Taillieu/Be-Mobile, Wim Korver/Goudappel Coffeng, Joost de Bruijn/DAT Mobility, Haye Mensonides/Dynniq, Leon Soulier/Siemens, Marcel Dukker/Technolution, Robin van Haasteren/Vialis, Wim van Tilburg, CROW. En de directeuren van de deelnemende overheden: Peter Nelissen/Provincie Utrecht, Emile Klep/Gemeente Rotterdam, Chris de Vries/Provincie Noord-Holland, Jan-Bert Dijkstra en Caspar de Jonge/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en landelijk programmamanager André Loos.

De iDiensten zijn onder de naam MaaSandMore ontwikkeld door dertien private partijen en zes decentrale overheden. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale ondersteund door het programma Beter Benutten/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf het eerste uur nemen deel: Gemeenten Almere, Rotterdam en Den Haag, Provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.