Opleiding hoofd BHV

De Coördinator/Hoofd bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. Het Hoofd BHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen.

Doelgroep

De medewerker die belast zal worden met het managementdeel voor de BHV-organisatie.

Doel

Het kunnen:

  • Opzetten en beheren van de BHV-organisatie
  • Zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners
  • Communiceren met werkgever en werknemers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten

Toelatingseisen

De opleiding Hoofd BHV kent geen formele begineisen. De opleiding is bedoeld voor personen met een MBO/HBO-niveau die managementverantwoordelijkheid dragen voor een onderdeel van de organisatie. Zij dienen verantwoordelijk te zijn voor het voorbereiden en implementeren van het Arbo-beleid met betrekking tot de bedrijfshulpverlening. In de opleiding wordt er vanuit gegaan dat deelnemers beschikken over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

Diploma/certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat van het NIBHV.

Duur van de opleiding

3,5 dag, 7 dagdelen (twee dagen aaneengesloten en één dag na 10 - 16 weken). Het 7e dagdeel is het examen-moment.

Bijzonderheden

In de periode tussen dag 2 en dag 3 moet de cursist een opdracht uitwerken: het opstellen van een stappenplan om te komen tot een BHV-organisatie voor de eigen werksituatie. Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd. Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur.

Wilt u meer informatie over deze opleiding?

 
Ik kan mijzelf op elk moment afmelden via de link onderaan de mail.
 
Ik ga ermee akkoord dat Trigion mijn bovenstaande persoonsgegevens verwerkt om mij via verschillende marketingkanalen te informeren. Ik kan mijzelf op elk moment afmelden voor de communicatie via de link onderaan de mail. Voor meer informatie raadpleeg ons privacy statement.