Hoffmann Statistiek: trends en ontwikkelingen

Op woensdag 18 februari is de jaarlijkse Hoffmann Statistiek verschenen, waarin een beeld wordt geschetst van trends en ontwikkelingen op het gebied van fraude en fraudepreventie in bedrijven, instellingen en de publieke sector. Dit beeld is gebaseerd op de ervaring die Hoffmann in 2014 en de jaren ervoor heeft opgedaan, afgezet tegen informatie die uit zogenaamde ‘open bronnen’ is gehaald.

“Meer grote cyber-incidenten en meer risico op terroristische daden”


2015 wordt het jaar van grotere cybercrime-incidenten. Daarnaast zal de angst voor terrorisme (en de gevolgen daarvan voor bedrijven) toenemen. Er zal een grotere diversiteit aan fraudeurs binnen organisaties, alsmede meer ‘gegevensfraude’, ontstaan. Dat voorspelt Hoffmann Bedrijfsrecherche op basis van de trends en ontwikkelingen in 2014 en voorgaande jaren.

Meer grote cybercrime-incidenten
Hoffmann voorspelt dat er meer een grotere DDOS-aanvallen zullen plaatsvinden in 2015. Deze DDOS-aanvallen worden door cybercriminelen gebruikt om websites lam te leggen en de eigenaren ervan vervolgens af te persen. Volgens Richard Franken, directeur van Hoffmann, zal het niet bij DDOS-aanvallen blijven: ‘2015 wordt het jaar van nog meer grote cybercrime-incidenten. Niet alleen bedrijven, maar ook maatschappelijke voorzieningen zullen een doelwit zijn voor cybercriminelen’.

Overige voorspellingen voor 2015

  • Er zal meer aandacht komen voor preventie van zowel fysieke als virtuele risico’s.
  • De verscheidenheid binnen de groep fraudeurs zal toenemen. Door onder andere minder loyaliteit jegens de werkgever door kortere contracten en meer inzet van uitzendkrachten, zal de groep jonge daders groeien.
  • Binnen de zorgsector zal het aantal incidenten toenemen.
  • De kans op terroristische daden richting Nederlandse bedrijven zal toenemen. Hierdoor zal terrorisme bij bedrijven hoger op de agenda staan.

Meer verschillende soorten daders en meer fraude met gegevens
Afgelopen jaar groeide de verscheidenheid binnen de dadersgroep. Hoffmann heeft de dader nu heel gedetailleerd in beeld gebracht. In de Hoffmann Statistiek worden vier soorten ‘stereotype’ daders onder de loep genomen. Wie zijn ze? Waarom frauderen ze? En waarmee en hoe doen ze dat?

In 2014 vond ook een aanzienlijke stijging van fraude met gegevens plaats (van 2% van het geheel in 2013 naar 11% van het totaal aantal fraudegevallen in 2014). Binnen grote organisaties had zelfs 70% van de incidenten met gegevensfraude te maken. Hoffmann publiceert een top-5 van de meest voorkomende vormen van gegevensfraude in de Hoffmann Statistiek.

Meer informatie over Hoffmann en de jaarlijkse Statistiek is beschikbaar op de website van Hoffmann