Hoffmann presenteert Statistiek 2017

Elk jaar publiceert Hoffmann, onderdeel van Trigion, de Hoffmann Statistiek. De Hoffmann Statistiek schetst een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van fraude, risicobeheersing en cybersecurity. Dat beeld baseren zij op de grote aantallen dossiers die zij jaarlijks behandelen. De cijfers en trends in dit rapport geven een unieke inkijk in niet-geregistreerde criminaliteit.

Wat ziet Hoffmann in de cijfers?

  • Het aandeel jong volwassenen verantwoordelijk voor fraude stijgt aanzienlijk namelijk van 6% naar 11% in de afgelopen twee jaar.
  • Directie/management is in 20% van de fraudegevallen de dader.
  • Daders zijn in 97% van de fraudegevallen niet gescreend bij indiensttreding.
  • De partner is minder vaak betrokken bij de fraude (van 55% naar 30%).
  • In 25% van de fraudegevallen blijft de dader gewoon in dienst.

De trends bij recherche, riskmanagement en cybersecurity