Handhaving

Handhaving in uw gemeente

Gemeenten kunnen steeds meer invloed uitoefenen op de feitelijke uitvoering van het veiligheidsbeleid. De wet geeft gemeenten de bevoegdheden om beleid, regelgeving, uitvoering én handhaving in één hand te houden en bestuurlijke boetes op te leggen. De omslag van toezichthoudende organisatie naar handhavende organisatie is niet zomaar geregeld. Straten en buurten moeten weer schoon, heel en veilig worden. Parkeerboetes geïnd, en verkeersovertredingen aangepakt. Om effectief op te kunnen treden in het publieke domein volstaan alleen stadswachten of reguliere toezicht houders niet. De verruwing in de samenleving vraagt om handhavers.

Handhavers

Waar vroeger de politie een proces-verbaal opmaakte voor een overtreding uit de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) of voor fout parkeren, organiseren veel gemeenten dit nu steeds vaker zelf. Trigion kan de handhaving efficiënt en effectief uitvoeren, onder regie van uw gemeente. De Trigion BOA krijgt de status van onbezoldigd ambtenaar van uw gemeente en maakt proces-verbaal op tegen overtreders. De nieuwe functielijst BOA geeft u en ons de mogelijkheid om op meer terreinen samen te werken. Ook in combinatie met de inzet in buurgemeenten.

Straten en buurten moeten weer schoon, heel en veilig worden

Integrale oplossingen

Toezicht en handhaving op straat is uiteraard niet het enige waar u als gemeente mee te maken heeft. De complexiteit van het veiligheidsbeleid en de samenleving vraagt om een integrale aanpak. Daarom biedt Trigion u integrale oplossingen aan. Het gaat dan om organisatorische, bouwkundige en elektronische oplossingen. Scanauto's en PDA's hebben zich bijvoorbeeld bewezen als effectieve meerwaarde naast fysieke handhavers. Als meest veelzijdige partner in veiligheid herbergen we alle disciplines om handhaving in uw gemeente te organiseren. Soms in overleg met gespecialiseerde partners, altijd in overleg met Politie en onder de regie van uw gemeente.

Wilt u meer informatie?

Bekijk dan de brochure Toezicht & Handhaving of neem contact met ons op.