Goede communicatie in bedrijfshulpverlening blijft stiefkindje

In drie minuten tijd kan een beginnend brandje een uitslaande brand worden. Bij een hartstilstand kunnen al na vier minuten hersencellen onherstelbaar beschadigen. En binnen vijf minuten kan een slagaderlijke bloeding fataal zijn. Effectieve hulpverlening is vaak een kwestie van minuten. Toch gebeuren er dagelijks incidenten in bedrijven, doordat die hulpverlening te laat op gang komt. Ondanks de overvloed aan moderne communicatiemiddelen zijn BHV’ers vaak niet tijdig ter plaatse om erger te voorkomen.


Voor veel bedrijven en organisaties is het opleiden van bedrijfshulpverleners niets meer of minder dan een verplichting. De aanpak binnen bedrijven is regelgericht, waar die eigenlijk risicogericht zou moeten zijn: hoe pakken we het goed aan als er een calamiteit op de zaak is? De eerste reactie is immers toch die van: dat gebeurt ons niet. De nuchtere cijfers zeggen iets anders. Het aantal bedrijfsbranden wordt jaarlijks geschat op 6000 à 8000, ‘goed’ voor een schadepost tussen 400 miljoen en 1 miljard euro. Belangrijker nog is het feit dat de helft van de bedrijven die geconfronteerd werden met een grote brand binnen twee jaar een faillissement kan aanvragen.

Effectieve communicatie bottleneck

Eerste vereiste bij een brand of een andere calamiteit is snel ingrijpen. Die conclusie is opvallend: loopt niet iedereen tegenwoordig met een smartphone op zak, is niet iedereen bijna 24/7 online? Toch blijkt juist die snelle en effectieve communicatie binnen BHV-organisaties de bottleneck te zijn. De communicatie begint met de eerste oproep of melding. Maar welk communicatiemiddel wordt gebruikt? Is dat de portofoon, de mobiele telefoon of de pieper? En loopt de communicatie via de beveiliging of via de receptie, waar de receptioniste net even druk doende is met de registratie van een paar belangrijke bezoekers?

Een ander knelpunt bij een calamiteit is het aantal BHV’ers dat in huis is: zijn het er voldoende? En zo ja, waar bevinden ze zich in het kantoor of op het bedrijfsterrein? Of lopen ze misschien net buiten een rondje tijdens de middagpauze? De situatie is ongetwijfeld herkenbaar voor veel bedrijven en organisaties. Ja, het bedrijf voldoet aan de regelgeving op het gebied van bedrijfshulpverlening. En nee, de continuïteit van de bedrijfshulpverlening is verre van geborgd.

Communicatieplatform

Communicatie is een standaard (en belangrijk) onderdeel van de BHV-opleiding en –training. Het is ook een specifiek aandachtspunt tijdens de praktijkoefeningen die in het kader van de herhalingstrainingen worden gehouden. Maar de communicatieapparatuur zélf blijft vaak onderbelicht. Een efficiënt communicatieplatform is essentieel wil een BHV’er adequaat kunnen handelen. Door de toenemende mobiliteit van medewerker is het een grote uitdaging om snel in te grijpen. Zeker in organisaties die over meerdere vestigingen beschikken is het overzicht er niet altijd wie waar ter plekke is. Een optimaal communicatieplatform is daarom onontbeerlijk: één nummer voor een melding voor alle locaties, één punt waar de melding binnenkomt en ook direct wordt doorgegeven aan de BHV’ers. Alleen dán kan een effectieve brandbestrijding op gang komen. En kan in veel situaties erger worden voorkomen.

NerveCentre: platform specifiek voor bedrijfshulpverlening

NerveCentre is een communicatieplatform dat speciaal is ontwikkeld voor bedrijfshulpverlening. Met NerveCentre kunnen meldingen snel en adequaat worden doorgegeven. Ook is via het systeem direct inzichtelijk of er op een locatie wel hulpverleners aanwezig zijn. NerveCentre wordt op maat ingericht en biedt een directe integratie met de Trigion AlarmServiceCentrale, zodat ook de opvolging en verslaglegging is geborgd. NerveCentre werkt zowel met gsm- als met dect-telefoons. Een waardevolle toevoeging is de Sonim, een slimme combinatie van telefonie, tracking and tracing en personenalarmering. Daarmee is het op het beeldscherm zichtbaar welke BHV-collega’s beschikbaar zijn. Ook is de Sonim te gebruiken om in noodsituaties direct alarm te slaan en kan via het apparaat contact worden onderhouden met anderen. Het is zelfs mogelijk de Sonim te gebruiken als portofoon, om eenvoudig met grotere groepen gelijktijdig te communiceren.