Gemoderniseerd beveiligingsconcept Hasselt en Genemuiden

In april 2018 ondertekenden FIZ (Federatie Industrieterreinen Zwartewaterland), gemeente Zwartewaterland en Trigion een nieuwe raamovereenkomst voor collectieve beveiliging van de industrieterreinen in Genemuiden en Hasselt. Ook Zwartsluis haakt in de toekomst mogelijk aan. 

Nieuwe mobiele camera-units in combinatie met slimme surveillance volgen de belangrijkste pijlers binnen het volledig gemoderniseerde concept. Waar statische camera’s op strategische locaties een informatiebron blijven bij onregelmatigheden zorgen de mobiele camera’s en dynamische surveillance voor preventief toezicht op met name toegangs- en hoofdwegen. 

Kijk voor meer informatie op www.fizveilig.nl, de website van de Federatie Industrieterreinen Zwartewaterland.