Flexibel toezicht: creatieve oplossingen

Heeft u binnen uw gemeente ook momenten dat het waarborgen van continuïteit in (extra) toezicht een uitdaging vormt binnen uw gemeente? Als private toezichthouder helpen we u graag met flexibele en creatieve oplossingen. 

Ruime (reservecapaciteit) en daarmee flexibel

Wist u bijvoorbeeld dat we al een ‘fiscalist’ kunnen inzetten binnen uw gemeente voor een tarief vanaf 
€ 24,00 all-in per uur? En dat we professionele BOA’s beschikbaar hebben voor een tarief vanaf 
€ 27,50 all-in per uur? Vanuit onze positie van marktleider hebben we bovendien voldoende (reserve)capaciteit om snel op te schalen als daar behoefte of noodzaak voor is.

Creatieve oplossingen binnen de kaders van de Participatiewet

Als toonaangevende partner in veiligheid zijn we niet alleen flexibel, met creatieve oplossingen hebben we diverse gemeenten overtuigd van de toegevoegde waarde die private toezichthouders bieden. In die gemeenten zoeken we bijvoorbeeld naar alternatieve samenwerkingsvormen, waarbij ‘mensen met een arbeidsbeperking’ worden ingezet voor (extra) toezicht. Dat gebeurt onder begeleiding van professionele coaches van Trigion en met een doelstelling om die mensen aan een betaalde baan te helpen. Daarmee wordt direct een bijdrage geleverd aan de ambitieuze doelstellingen van de nieuwe Participatiewet. In de volledige breedte wegen de baten, ook in financiële zin, binnen uw gemeente zeker op tegen de lasten. 

Laat u verrassen!

Mogen we u verrassen met een creatieve oplossing? Neem dan contact op met Patrick Vermeulen via 06 - 11 39 32 01 of Peter Stroo via 06 - 11 39 39 48.