201329mrt

Facilitaironline.nl uitgebreid

201329mrt

De Facilitaironline.nl – de digitale evenknie van het relatiemagazine van Facilicom - is uitgebreid. Met de aanpassingen is het makkelijker gemaakt om de artikelen te delen met Twittervolgers, vrienden op Facebook of relaties op LinkedIn. Wij roepen iedereen dan ook op de artikelen zo veel als mogelijk te delen via de sociale media. Op deze wijze kan de facilitaironline.nl namelijk uitgroeien tot het centrum van interactie met Facilicom en zijn divisies.

aarnaast kunnen bezoekers van de site direct reageren op artikelen die in de Facilitair geplaatst zijn. Onder elk artikel zijn velden aangebracht die het mogelijk maken een reactie te sturen op elk individueel artikel. Op deze wijze ontstaat meer interactie met onze lezers. Tot slot; u kunt ook uw suggesties kwijt voor toekomstige nummers van deFacilitair.