Facilicom en PSO Nederland tekenen overeenkomst samenwerking

Onlangs tekenden de heer Yuri Starrenburg namens PSO-Nederland en Martine Geurts, vicepresident-directeur van Facilicom een samenwerkingsovereenkomst. Daarin is vastgesteld dat Facilicom actief een bijdrage blijft leveren aan de positionering van PSO-Nederland in het facilitaire domein. 

Na actief te hebben bijgedragen aan de landelijke methode om socialer ondernemen te (h)erkennen is Trigion, een dochteronderneming van Facilicom, sinds 2012 gecertificeerd conform de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Het was destijds het eerste beveiligingsbedrijf dat deze erkenning behaalde.

Met PSO maakt een bedrijf zichtbaar wat de bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dat vertaalde zich in een afvaardiging in de commissie van deskundigen van PSO-Nederland. Nu, een paar jaar later, zijn vele organisaties voorzien van een van de PSO-certificaten. Zo ook Axxicom en Prorest, beide Trigion bedrijven