201316mei

Facilicom boekt bescheiden winst in 2012

201316mei

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden heeft Facilicom Services Group uit Schiedam in 2012 een bescheiden winst geboekt. Mede dankzij kostenbesparingen, operationele efficiency en de inzet op multiservices (het gecombineerd aanbod van beveiliging, schoonmaak bouw en catering) kwam de nettowinst uit op 14,6 miljoen euro. De concernomzet daalde met 5 procent en kwam uit op 1.040 miljoen euro. Deze daling is vooral een gevolg van de marktontwikkelingen. Veel opdrachtgevers brengen hun kantorenbestand terug. Ook contracten die we al vele jaren hebben en waarbij we tot volle tevredenheid diensten leveren, worden ingekrompen.

Voor ons zijn dat echt factoren die niet te beïnvloeden zijn’, zegt Hans Gennissen, president-directeur van Facilicom Services Group in een toelichting op de cijfers. ‘De winst liep terug. Het operationele resultaat daalde naar 19,7 miljoen euro en kwam daarmee uit op 1,9% van de totale omzet. De nettowinst daalde naar 14,6 miljoen euro (1,4% van de omzet). Vooral incidentele verliezen in België en bij onze bouwdivisie hadden grote invloed. Resultaten die ver onder onze doelstellingen liggen en op langere termijn niet aanvaardbaar zijn.

In het jaar 2012 hebben we een fors aantal maatregelen genomen om kosten te besparen. Dat is helaas ook gepaard gegaan met verlies van arbeidsplaatsen maar dat was onvermijdelijk om de kostenstructuur beter in lijn te brengen met het gedaalde omzetvolume. Verder hebben we in 2012 geen grote acquisities gedaan, waardoor het eigen vermogen opnieuw is gegroeid en de solvabiliteit toenam tot 46% van het balanstotaal. Daarmee heeft Facilicom een ijzersterke financiële positie’, licht Hans Gennissen toe.

Van de omzet wordt 75% in Nederland gerealiseerd en de resterende 25% in België, Frankrijk en Engeland. De markt van facilitaire dienstverlening bevindt zich in zwaar weer. Er is sprake van een duidelijke krimp met als gevolg een aanhoudende concurrentie die leidt tot prijsdruk. Facilicom zit daar middenin en krijgt de gevolgen ervan over zich heen. Facilicom verwacht in 2013 zeker nog geen opleving. De financiële resultaten over het eerste kwartaal laten opnieuw een lichte volumekrimp zien. Dit noodzaakt tot het verder terugdringen van de kosten, maar vooral ook tot het nog beter inspelen op de wensen van de klant om de marktpositie te versterken.

De komende jaren zullen in het teken staan van het verder verhogen van de klantgerichtheid van de organisatie. Juist nu is het belangrijk om daarin te blijven investeren, met name in het doorontwikkelen van het voor de Nederlandse markt unieke concept van integrale facilitaire dienstverlening. ‘Om de krimp op onze traditionele markten te compenseren zijn we al geruime tijd geleden gestart met activiteiten op een (voor Facilicom) nieuwe markt: de zorgmarkt. Ook de zorgmarkt is weerbarstig. Er is een grote afhankelijkheid van politieke besluitvorming en een sterke noodzaak tot bezuinigen. Toch zien wij hier nog steeds een goede mogelijkheid om Facilicom steviger te funderen voor de lange termijn. Dit jaar zullen we onze inspanningen op deze markt dan ook intensiveren’, besluit Hans Gennissen.

Het volledige jaarverslag van 2012 vindt u hier: Jaarverslag 2012 >>