201328mrt

Facilicom-bedrijven behalen MVO Prestatieladder

201328mrt

Trigion, Gom, Facilicom Facility Solutions en Prorest, allen onderdeel van Facilicom behalen als een van de eerste facilitaire dienstverleners van Nederland de MVO Prestatieladder, een certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De ladder vertaalt zeven maatschappelijk verantwoorde kernthema's naar een aantal concrete, meetbare eisen. Het voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te maken.

De MVO Prestatieladder is samengesteld op basis van principes voor sustainability (ISO 26000), stakeholder management (AA1000) en indicatoren en rapportage (Global Reporting Initiative). De MVO Prestatieladder integreert al deze deelaspecten, onder de noemer van het internationaal geaccepteerde management concept ‘People, Planet en Profit’, in hanteerbare eisen.

'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van Facilicom. De zorg voor mens, milieu en winstgevendheid past in het beleid dat gericht is op continuïteit van de ondernemen, de werkgelegenheid voor medewerkers en de dienstverlening aan onze opdrachtgevers,' vertelt Martine Geurts, vice-presidentdirecteur van Facilicom Services Group. 'Het certificaat is voor ons een objectief bewijsmiddel dat Facilicom zich inzet voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat borgt dat de eisen en verwachtingen op een juiste manier gemanaged worden op resultaat. Daarnaast zorgen de onafhankelijke audits ervoor dat Facilicom zich op alle vlakken van MVO ook in de toekomst blijft ontwikkelen.'