EERSTE HULP AAN KINDEREN (EHAK)

Iedereen die met kinderen werkt (gastouder en in de kinderopvang) is verplicht om in het bezit te zijn van het (geregistreerde) certificaat Eerste Hulp Aan Kinderen (KinderEHBO). Dit in het kader van de Wet Kinderopvang. Leerkrachten op een basisschool hebben deze verplichting niet altijd. Het is echter wel aan te bevelen om de EHaK-cursus te volgen.

Ieder jaar raakt een groot aantal kinderen betrokken bij ongevallen. Weet u wat u moet doen als een kind op het hoofd valt, stikt in een speeltje of ernstige brandwonden oploopt? In veel gevallen kan door uw ingrijpen met eenvoudige handelingen verslechtering van de situatie worden voorkomen! Tijdens deze cursus kinderEHBO komen de ongevallen die veel bij kinderen voorkomen aan bod. Maar ook aan levensbedreigende situaties en een acuut ziek kind wordt uitvoerig aandacht besteed.

Doel
De deelnemers bekend maken met de basistechnieken uit de EHBO. Omdat het toegespitst wordt op kleine kinderen kunnen ze dit in hun eigen situatie herkennen en gebruiken. Na deelname en toetsing zijn cursisten in staat om handelend te kunnen optreden bij voorkomende ongevallen.

Inhoud programma
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Het kind en zijn omgeving
Eerste hulp verlenen, de vijf belangrijke punten
Preventie
Kindermishandeling
Vitale functies
Stoornissen in het bewustzijn
Stoornissen in de ademhaling
Ernstige bloedingen en uitwendige wonden
Brandwonden
Ontwrichting/botbreuken
Kneuzing/verstuiking
Oogletsel
Vergiftiging
Elektriciteitsongevallen
Koudeletsels
Warmteletsels
Kleine ongevallen
Ziekteverschijnselen
Verband- en hulpmiddelen

Uit deze onderwerpen wordt aan de meest van toepassing zijnde onderwerpen de meeste aandacht besteed. De training wordt op maat verzorgd.

Diploma/Certificaat
Deelnemers ontvangen na het volgen van deze dag een certificaat.

Duur van de training
1 dag

Aantal deelnemers
Maximaal 15 deelnemers

Wilt u meer informatie over deze opleiding?

 
Ik kan mijzelf op elk moment afmelden via de link onderaan de mail.
 
Ik ga ermee akkoord dat Trigion mijn bovenstaande persoonsgegevens verwerkt om mij via verschillende marketingkanalen te informeren. Ik kan mijzelf op elk moment afmelden voor de communicatie via de link onderaan de mail. Voor meer informatie raadpleeg ons privacy statement.