Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

Op 15 februari heeft de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) het eerste Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten gepubliceerd. Dit dreigingsbeeld heeft als doel gemeenten weerbaarder te maken op het gebied van informatiebeveiliging door inzicht te geven in de belangrijkste risico’s. Uit het dreigingsbeeld komt de factor mens als grootste risico naar voren. Onbewuste en onbedoelde acties blijken een groter risico dan bewuste en gerichte aanvallen.

Hier de volledige publicatie en het rapport Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2018.

Over de Informatiebeveiligingsdienst

De IBD werkt aan het verhogen en op peil houden van de informatiebeveiliging van Nederlandse gemeenten vanuit de kracht van het collectief. De IBD is een initiatief van alle Nederlandse gemeenten. Alle gemeenten, intergemeentelijke sociale diensten en belastingsamenwerking kunnen gebruik maken van de diensten van de IBD.

Onderzoek Hoffmann voor rekenkamers

Hoffmann heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan voor rekenkamers, op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau. De focus lag hierbij op het uitvoeren van penetratietesten (zowel intern als extern), aandacht voor gedrag van medewerkers door social engineering en onderzoek naar de mate van compliancy met relevante wet- en regelgeving (BIG/BIR). 

In verband met de vertrouwelijkheid van informatie ondersteunt Hoffmann zijn opdrachtgevers met het opstellen van bestuurlijke rapportages en het informeren van relevante stakeholders.

Integrale propositie Trigion rond cybersecurity

In Trigion, Hoffmann en QSight IT vinden Nederlandse gemeenten en andere overheden partners die zich realiseren dat de wereld verandert en dat ook risico’s veranderen. Uw organisatie kan niet meer zonder cyberveiligheid. Sinds mei 2017 werken specialisten van Hoffmann Cybersecurity, samen met die van QSight IT, aan een integrale propositie op het gebied van cybersecurity. Daarmee vergroten we de organisatorisch, menselijke en technische cyberweerbaarheid van organisaties.

Hier meer informatie over de integrale propositie van Trigion rond het domein cybersecurity.