Donkere dagen

Het begin van de wintertijd is voor veel mensen het definitieve einde van de zomer en geldt als opmaat voor de naderende feestdagen. Voor raddraaiers en criminelen is het een signaal dat de nachten langer worden en dat zij ruimer gelegenheid krijgen hun slag te slaan. 

Aandacht voor veiligheid, ook tijdens de donkere dagen

Uit de statistieken blijkt al jaren dat de criminaliteit in de donkere dagen voor kerst stijgen, met een piek kort voor de feestdagen. Het gaat dan om inbraken (bij bedrijven en particulieren), straatroof, overvallen, etc. Helaas blijkt dat we met alle goede initiatieven nog onvoldoende grip hebben op dit fenomeen. Vandaar ons appèl aan eenieder om binnen de eigen mogelijkheden bij te dragen aan een veiliger Nederland, ook tijdens de donkere dagen. Als professional op het gebied van toezicht en veiligheid, heeft u de mogelijkheid en legio kansen om dat binnen uw gemeente adequaat te organiseren. 

Creatieve oplossingen én win-win constructie

Steeds vaker zien we bovendien creatieve oplossingen ontstaan vanuit gezamenlijke maatschappelijke doelstellingen. In diverse gemeenten worden ‘mensen met een arbeidsbeperking’, onder begeleiding van professionals van Trigion, ingezet binnen het publieke domein. Een dergelijke constructie leidt niet alleen tot (tijdelijk) meer toezicht, het biedt ook kansen voor mensen uit de doelgroep op een betaalde baan. Daarmee wordt direct een bijdrage geleverd aan de ambitieuze doelstellingen van de nieuwe Participatiewet.

Laat u verrassen!

Mogen we u verrassen met een creatieve oplossing voor een Donkere Dagen Offensief? Neem dan contact op met Patrick Vermeulen via 06 - 11 39 32 01 of Peter Stroo via 06 - 11 39 39 48.