Toezicht

Effectief toezicht: u de regie, Trigion de uitvoering

Kleine ergernissen leiden vaak tot grote onvrede. Waar zwerfafval en kleine vergrijpen niet worden aangepakt, ontstaat onveiligheid en kan criminaliteit gedijen. Meer blauw op straat helpt. Maar de politie alleen kan dit niet realiseren, en dat hoeft ook niet. Trigion heeft de kennis en de ervaring om elke functie op het gebied van toezicht en handhaving in het kader van sociale veiligheid op een professionele en flexibele manier in te vullen. Als overheid houdt u de regie, wij zorgen voor de complete personele zorg én vakkundige uitvoering. Meestal aanzienlijk (kosten)efficiënter dan andere ketenpartners.

Toezichthouders

Onze toezichthouders hebben een signalerende en corrigerende rol. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid binnen uw gemeente. Zij zien toe op een schone, leefbare en veilige omgeving. Ook melden zij onveilige situaties en spreken bij misstanden de burger aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan problemen met de openbare verlichting en het ontstaan van vuilconcentraties.

Fysiek integrale oplossingen

Toezicht en handhaving op straat is uiteraard niet de enige oplossing om uw veiligheidsbeleid te organiseren en risico’s te beperken. De complexiteit van het veiligheidsbeleid en de samenleving vraagt om een integrale aanpak. Daarom biedt Trigion u integrale oplossingen aan. Het gaat dan om organisatorische, bouwkundige en elektronische oplossingen. Cameratoezicht heeft zich bijvoorbeeld bewezen als effectieve meerwaarde naast  fysiek toezicht. Als meest veelzijdige partner in veiligheid, herbergen we alle disciplines om toezicht in uw gemeente te organiseren.  

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de brochure Toezicht & Handhaving of neem contact met ons op.