Objectbeveiliging

Opdrachtgevers hechten veel waarde aan de veiligheid van gebouwen en terreinen voor medewerkers en gasten. Zowel tijdens als buiten kantooruren is professioneel toezicht van toegevoegde waarde. Niet alleen hebben organisaties te maken met het risico op inbraak en diefstal in de avond en nacht, ook overdag zijn er uitdagingen op het gebied van veiligheid. Toezicht op bezoekers, leveranciers en in- en uitgaande goederen is daarbij essentieel.

Objectbeveiliger

Onze geüniformeerde beveiligingsmedewerkers voeren beveiligingswerkzaamheden uit door preventief aanwezig te zijn. Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer. Dit kan eventueel worden gecombineerd met ondersteunende taken ten behoeve van (logistieke) bedrijfsprocessen, zoals receptie- en telefoontaken. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie behoren ook controle, openings-, brand- en sluitrondes tot het totale pakket.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op of bekijk de film 'Hospitality bij Trigion'.