Groene beveiliger

Duurzaam ondernemen is geen hype meer, maar een dagelijkse praktijk. In alles wat we doen is duurzaamheid een voorwaarde en als ondernemer verwacht u dat ook van uw leveranciers. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen moet onlosmakelijk verbonden zijn met de cultuur van uw partners. 

MVO onlosmakelijk verankerd in cultuur

In Trigion vindt u een beveiligingspartner die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) stevig in zijn cultuur heeft verankerd en zich daarmee onderscheidt in de beveiligingssector. Dat uit zich bijvoorbeeld in een transparante relatie met opdrachtgevers en leveranciers, aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, duurzame kwaliteit van producten en diensten, integriteit en respect voor het milieu. 

Groene beveiliger met ‘duurzame awareness’

Als organisatie zijn we al jaren bezig met duurzaamheid en nu zijn ook onze beveiligers groen. We investeren in werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en hebben een ‘groene paragraaf’ opgenomen in de werkinstructies bij onze opdrachtgevers. Daarnaast organiseren we ‘duurzame workshops’ voor onze medewerkers, om ook ‘duurzame awareness’ onder beveiligers te stimuleren.

Duurzame (vervoers)middelen

Natuurlijk voldoen onze (vervoers)middelen aan de strengste normen op het gebied van duurzaamheid en compenseren we milieubelasting. Met innovatieve toepassingen proberen we die belasting echter zoveel mogelijk te voorkomen. In geval van een alarmmelding controleren we bijvoorbeeld eerst op afstand (vanuit onze AlarmServiceCentrale) of fysieke interventie ook echt noodzakelijk is. Opvolging wordt daarmee effectief, milieubelasting wordt beperkt én bovendien besparen we onnodige kosten voor u als ondernemer. 

Animatie: De groene beveiliger

Meer informatie en contact

Bent u nieuwsgierig wat de groene beveiligers van Trigion voor uw organisatie kunnen betekenen en hoe we duurzaam waarde kunnen toevoegen? In de contactbanner rechts op deze pagina vindt u contactgegevens van Menno van der Zalm, samen met andere specialisten wisselt hij hierover graag met u van gedachten.