2015 2jun

Dag van de Veiligheid en open azc dag COA

2015 2jun

Op dinsdag 2 juni organiseert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de eerste Dag van de Veiligheid. Op de informatiemarkt presenteren zeventien partners zich aan COA medewerkers en gaan in op ontwikkelingen en trends op het gebied van veiligheid. Als landelijk partner in veiligheid is ook Trigion actief betrokken bij dit evenement en de open azc dag die op zaterdag 13 juni gepland staat.


Zoals ook benoemd in het Jaarverslag 2014, dat moederbedrijf Facilicom vorige week publiceerde, werkt Trigion al sinds 2000 voor het COA. Bij de laatste aanbesteding in 2013 werd nog uitgegaan van een afname in de omvang van het beveiligingscontract. Door de groei van het aantal asielzoekers zag Trigion zijn inzet bij het COA in 2014 echter fors groeien.

De Trigion-beveiligers hebben een belangrijke rol op de COA-locaties. Niet alleen bemensen ze de receptie, ze maken ook deel uit van het BHV-team, een grote verantwoordelijkheid op deze locaties met zoveel bewoners die veelal de taal niet spreken. In de nachtelijke uren is Trigion zelfs geheel verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening. Er zijn dan altijd minimaal drie medewerkers aanwezig, een aantal dat op grote locaties kan oplopen tot tien.

Op dinsdag 2 juni worden geïnteresseerde COA medewerkers bijgepraat over de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Het brede publiek wordt welkom geheten op zaterdag 13 juni. Dan organiseren het COA en VluchtelingenWerk Nederland een open azc dag op zoveel mogelijk asielzoekerscentra (azc’s) in Nederland. Tijdens deze dag krijgen bezoekers een indruk van het wonen en werken op een azc. Op tientallen plekken in Nederland verzorgen medewerkers rondleidingen en kunnen bezoekers luisteren naar persoonlijke verhalen. Meer informatie over de open azc dag is beschikbaar via de website www.openazc.nl