Crowd Support zet in op vernieuwing

Evenementenbeveiliging vindt al sinds jaar en dag plaats met inzet van dezelfde middelen. Tegelijkertijd heerst er krapte op de arbeidsmarkt, waar ook bedrijven op zoek naar beveiligingspersoneel mee kampen. Crowd Support ziet daarin genoeg reden om te vernieuwen en investeert in informatiegestuurd werken. 

In het voorjaar was het landelijk nieuws: de beveiligingssector kampt met een personeelstekort. Voor de evenementenbranche is dat voelbaar, want het is niet meer vanzelfsprekend dat een beveiligingsbedrijf te allen tijde aan elk verzoek kan voldoen. Enerzijds komt dat doordat niet elke beveiliger een fulltime functie kan worden geboden gezien de seizoenspieken waarmee de branche te maken heeft. Anderzijds zijn er steeds meer evenementen die behoefte hebben aan beveiliging en crowdmanagement waardoor de druk op de beveiligingssector toeneemt. De bedrijven willen wel diensten leveren, maar het potentieel aan werknemers lijkt niet te groeien. Een lastigheid die Crowd Support het hoofd wil bieden door te investeren in informatiegestuurd werken. Door gebruik te maken van technische middelen die ingezet kunnen worden als verlengstuk van menselijke beveiligers, verwacht Crowd Support de evenementenbranche in de komende jaren een grote dienst te bewijzen.

Dezelfde veiligheid

De sector evenementenbeveiliging werkt nogal conservatief. De afgelopen jaren is er in de branche nauwelijks sprake geweest van vernieuwing. “Dat is ergens ook logisch, want een evenement moet op één of meerdere dagen aan alle doelstellingen voldoen en speelt daarbij graag op zeker”, zegt Clayton McKenzie, manager van Crowd Support. “Als je altijd drie beveiligers hebt neergezet op een bepaalde plek en daarmee ging alles goed, dan ben je geneigd die situatie in stand te houden. Toch kun je volgens ons dezelfde veiligheidsoplossingen bieden met de inzet van minder mensen. Door data te genereren en te analyseren en op basis daarvan beveiligers aan te sturen. Met de juiste technische middelen en goed opgeleid personeel lukt dat.”
Situational awareness

Volgens McKenzie gaat het bij deze nieuwe vorm van evenementenbeveiliging om de samenhang tussen drie elementen: waarneming, data-analyse, handeling. “We gaan naar een situatie van volledige situational awareness. Daarin gaan camera's, telsystemen en sensoren een grotere rol spelen, als aanvulling op menselijke waarneming zoals we die kennen. De waarnemingsdata wordt verzameld en komt samen in een dashboard. Dat staat in een controleruimte waar een gekwalificeerde operator de data analyseert en overziet. Hij of zij stuurt op basis van de verkregen informatie de beveiligers of systemen aan die op de locatie aanwezig zijn.”

Bron: entertainmentbusiness.nl

Technologische middelen

Concreet betekent deze vorm van evenementenbeveiliging dat er een aantal technologische hulpmiddelen wordt toegevoegd. Belangrijk in het geheel is het reeds genoemde dashboard waarin alle data wordt verzameld en geanalyseerd. Daarmee wordt situational awareness gecreëerd op basis van de informatie die camera's en sensoren leveren. De hele omgeving van een evenementenlocatie kan worden overzien en gescand op onveilige situaties. Camera's met nachtzicht of warmtebeeldcamera’s kunnen worden ingezet om minder verlichte plaatsen toch goed in beeld te houden. Ook heatmapping is een waardevolle toevoeging voor evenementen. Daarbij wordt met thermische sensoren bijvoorbeeld gemeten waar publieksdrukte is en waar niet. Voor beveiligers die 's nachts werken betekent ook dit extra ondersteuning, doordat de detectoren warmte en beweging meten en daardoor kunnen signaleren waar mensen zich begeven. De beveiligers zelf kunnen worden uitgerust met locatiebepaling en bodycams. De beelden die zij maken worden verstuurd naar het dashboard, waardoor de operator nog beter de regie op afstand kan voeren.

Beslissen vanuit dashboard

Er zijn aanvullende mogelijkheden inzetbaar om relevante veiligheidsdata te verzamelen binnen het dashboard. Zoals automatische telsystemen. Daarmee worden middels een sensor bezoekers of auto’s geteld. Daardoor kan bijvoorbeeld informatie over het aantal beschikbare parkeerplaatsen worden gedeeld met personeel en bezoekers. Er kunnen tevens social-mediafeeds worden gescand en zogeheten trendanalyses worden gemaakt. Het laatstgenoemde middel maakt het eenvoudiger om bijvoorbeeld bij te houden of er op een bepaalde locatie meermaals een incident plaatsvindt, zodat daarop kan worden geanticipeerd. Vanuit het dashboard wordt alle data geanalyseerd op basis waarvan beslissingen worden genomen. Locatiebepaling maakt het mogelijk te overzien welk lid van het beveiligingsteam het snelst ter plaatse kan zijn op een bepaalde plek. De aansturing daartoe kan ook plaatsvinden vanuit het dashboard.

Kostenbesparend

Crowd Support investeert momenteel al flink in deze technologie, methodieken en mensen die ermee kunnen werken. Dat betekent niet dat evenementenorganisaties voortaan duurder uit zijn bij dit bedrijf. “Eerder het tegendeel”, denkt McKenzie. “De duurste post voor beveiliging is meestal de inzet van mensen. Dat is nu al zo en in de toekomst zeker. In de door ons geschetste opzet zijn nog steeds mensen nodig, maar wel minder. Wij denken dat efficiënter werken kostenbesparend gaat werken.”
Overigens is er geen sprake van een standaardpakket of aanpak. Innovatie gaat gepaard met veranderingen, waardoor Crowd Support vooraf niet precies kan stellen wat er in de toekomst geboden kan worden. McKenzie: “De exacte inzet van technologische middelen en beveiligingspersoneel wordt bovendien altijd bepaald aan de hand van verkregen informatie. Je kunt in het algemeen wel stellen dat de plek waar alle informatie samenkomt en van waaruit medewerkers, systemen en middelen worden aangestuurd een grotere rol krijgt.”

Veelbelovende pilots

Met deze nieuwe handelswijze is Crowd Support volgens McKenzie een pionier binnen de evenementensector. “Er zijn in Nederland weinig of geen andere beveiligingsbedrijven die zo vooruitstrevend werken op dit gebied als wij. De technologische middelen die wij willen inzetten zijn overigens niet altijd nieuw, maar we lopen in onze branche voorop in het gebruik ervan. We kijken daarvoor naar toepassingen in andere sectoren zoals defensie. De pilots die wij tot nog toe hebben gedaan met de genoemde middelen, hebben positief resultaat opgeleverd. Dat verstrekt onze toekomstvisie, vandaar dat we de beschreven weg vervolgen met investeringen. Aangezien er een limiet zit aan de menselijke inzet, denken wij in een groeiende marktbehoefte te voorzien met onze oplossingen. Bovendien vergroot de inzet van technologische hulpmiddelen de veiligheid tijdens evenementen en daar is iedereen bij gebaat.”

Meer informatie is te vinden op de website van Crowd Support.

Zoals reeds verschenen op entertainmentbusiness.nl.