Coronavirus

Het coronavirus houdt ons dagelijks in de greep. Trigion volgt nauwlettend de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Op deze webpagina houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

We doen er alles aan om onze dienstverlening maximaal op peil te houden. Zoals u ook van ons gewend bent. Intensief samenwerken heeft een nog grotere noodzaak gekregen om veiligheid en continuïteit te kunnen blijven garanderen. Alleen als we met z’n allen de schouders eronder zetten komen we deze crisis te boven.

Richtlijnen

Wij conformeren ons volledig aan de RIVM-richtlijnen. Wij van overtuigd dat strikte handhaving een belangrijke bijdrage levert in het slagvaardig omgaan met deze ingrijpende situatie. Dat kan uiteraard impact hebben op onze huidige dienstverlening. Wij vertrouwen daarbij op uw begrip.

Mochten de richtlijnen nog strenger worden, bijvoorbeeld bij een strenger lockdownbeleid, dan informeren wij u ook via deze site over de impact. Deze what-if-scenario's worden voorbereid van de kenniskring 'Facilicom Veilig'.

Werkzaamheden

Wij informeren onze medewerkers per opdrachtgever over de laatste handelswijzen en maatregelen die genomen worden om de inzet werkbaar en veilig te houden. Zo is voor onderstaande situaties, aan de hand van de maatregelen vanuit het RIVM, een aantal regels  opgesteld.

 • Visiteren
  Onze medewerkers visiteren alleen “op afstand”. Daarbij houden zij een minimale afstand van 1,5 meter aan. Dat betekent dat wij de persoon die gevisiteerd wordt vragen of hij/zij alle zaken die hij/zij bij zich heeft op tafel legt. Onrechtmatige goederen zullen worden ingenomen en indien een persoon niet meewerkt wordt u in kennis gesteld.
 • Aanhouden
  Onze medewerkers bewaren altijd een minimale afstand van 1,5 meter tot de persoon die wordt aangehouden. De betreffende persoon zal worden verzocht mee te werken. Indien de persoon weigert mee te werken wordt direct opgeschaald naar de politie. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit.
 • EHBO
  Het uitvoeren van levensreddend handelen wordt beperkt. Dit betekent dat er geen mond-op-mond beademing wordt uitgevoerd bij volwassenen. Wel worden borstcompressies gegeven en wordt de AED gebruikt. De reanimatie procedure voor kinderen blijft ongewijzigd.
 • Temperaturen
  Onze medewerkers kunnen medewerking verlenen aan het temperaturen van personeel en/of bezoekers op locatie. Op voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van een infrarood thermometer.  Wij willen benadrukken dat Trigion geen enkele aansprakelijkheid hierin kan aanvaarden. Tijdens het meten houdt men te allen tijde een zo groot mogelijk afstand aan.

Pandbezoekers

Wij doen een beroep op onze opdrachtgevers om onze medewerkers net als die van u, als ook uw  gasten/bezoekers in bescherming te nemen door mee te werken aan maatregelen die de werkplek van onze medewerkers veiliger maken. Denk hierbij aan:

 • Het beschikbaar stellen van desinfecterende middelen en latex handschoenen.
 • Het plaatsen van objecten (bijvoorbeeld een tafel) voor een loket/balie om 1,5 meter afstand te realiseren of het plaatsen van plexiglas platen.
 • Papieren bezoekerspassen die bij afmelden op locatie worden weggegooid.
 • Het niet meer vasthouden van ID bewijzen, maar deze laten voorlezen of alleen tonen door bezoekers.

U kunt ervan op aan dat wij met onze organisatie en medewerkers alles op alles zetten om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te continueren. Mocht nog vragen hebben, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij Trigion. Deze staat klaar om u verder van dienst te zijn.

Per opdrachtgever worden eventuele andere of aanvullende voorwaarden persoonlijk met de klantmanager of contactpersoon afgestemd.