Core business & risicoprofiel

Core business en risicoprofiel

Het proces rond het creëren van veiligheid start bij de WHY van uw organisatie, uw core business en het risicoprofiel dat daaruit wordt afgeleid. We beginnen met een uitgebreide analyse en het in kaart brengen van wat wij noemen het integrale klantbeeld, om van daaruit een helder beeld te krijgen van de risico’s waarmee uw organisatie geconfronteerd wordt.

Veiligheid creëren - Core business & risicoprofiel

In deze fase analyseren we incidenten en de voorspellende waarde die daarvan kan uitgaan, onderzoeken we de (ICT) infrastructuur van uw organisatie en betrekken we stakeholders. De resultaten spiegelen we aan relevante omgevingsfactoren en vertalen we naar een risicoprofiel dat is afgestemd op uw situatie.

Veiligheid creëren we samen, waarbij we ons in deze fase graag laten bij staan door consultants van Hoffmann die zich hebben gespecialiseerd in riskmanagement.