2016 9feb

Conservatorium Hotel Amsterdam optimaal brandveilig

2016 9feb

Niet zelden zijn in grotere panden meerdere en diverse brandveiligheidsinstallaties aanwezig. Die installaties hebben een vergelijkbaar doel en zijn complementair aan elkaar. Ze kunnen elkaar echter ook dwarsbomen, bijvoorbeeld als het gaat om certificering. Steeds vaker zoeken eigenaren van die panden naar één partner die zich concentreert op het beheer en onderhoud van alle brandveiligheidsinstallaties. Het Conservatorium Hotel is een voorbeeld van zo’n locatie, waar de eigenaar vertrouwt op Trigion voor de juiste coördinatie tussen brandweer, drinkwaterleverancier, inspectie-instelling, onderhoudspartijen en andere stakeholders. 

Het gebouw en actuele brandveiligheidseisen

Het voormalige directiekantoor van de Rijkspostspaarbank aan de Van Baerlestraat in Amsterdam is herbestemd tot een zeer luxe hotel. De monumentale architectuur van het gebouw is gecombineerd met modern design. Ten behoeve van die herbestemming diende het Conservatorium Hotel, met 129 kamers en suites, te voldoen aan de meest actuele brandveiligheidseisen. Enerzijds opgelegd vanuit de overheid en anderzijds ook op basis van eigen eisen en wensen, die veel verder gaan dan vluchtveiligheid. Brandveiligheid heeft de hoogste prioriteit voor het management van het hotel. Niet alleen in het belang van de bedrijfscontinuïteit maar, veel belangrijker nog, vanwege de brandveiligheid van de gasten, de medewerkers en de omwonenden.

Brandbeveiligingsvoorzieningen

In overleg met alle betrokken partijen, waaronder de eigenaar/gebruiker, architect, adviseur en brandweer Amsterdam-Amstelland, is gekeken naar de invulling van de brandveiligheid in relatie tot de wet- en regelgeving (het Bouwbesluit). Om het unieke karakter van het gebouw zoveel mogelijk te behouden, stelden architect en eigenaar/gebruiker een aantal voorwaarden aan de brandveiligheidsvoorzieningen in het hotel. Zo bleek het niet mogelijk om het pand in te delen in compartimenten, omdat daardoor de originele kenmerken van het gebouw verloren zouden gaan. En de door de brandweer geëiste brandslanghaspels zijn weggewerkt in glazen kasten, die oplichten bij een brandmelding.

Onzichtbare sprinklers

Voor de eigenaar van het hotel was een sprinklerinstallatie een minimale vereiste, omdat een sprinkler altijd functioneert. Het hele hotel, inclusief de spa en de parkeergarage, is daarom in 2012 voorzien van een sprinklerinstallatie. Uniek is de watervoorziening; de sprinklerinstallatie betrekt het benodigde water uit het zwembad van het hotel. Vanwege de gewenste luxe vijfsterren uitstraling is ervoor gekozen om de sprinklers zoveel mogelijk uit het zicht te plaatsen. In het plafond zijn Concealed sprinklers gemonteerd in de kleur van het plafond, zodat deze nagenoeg niet opvallen. Daar waar geen Concealed sprinklers toegepast konden worden, zijn Side-Wall sprinklers gemonteerd. Deze wandsprinklers zijn zoveel mogelijk op en in de muren weggewerkt, waardoor ook deze nagenoeg niet opvallen.

Voordelen van sprinklers

Door de keuze voor sprinklers kon de bijzondere architectuur van het gebouw intact blijven en werd het gewenste brandveiligheidsniveau behaald. Bij brand worden alleen de sprinklers in de nabijheid van de brand geactiveerd. De sprinklers zullen de brand controleren en in de meeste gevallen zelfs geheel automatisch blussen.

Uitbreiding onderhoudscontract

Sinds de realisatie in 2012 wordt de bijzondere installatie onderhouden door specialisten van Trigion. Onlangs werd de samenwerking uitgebreid met het onderhoud aan de volledige brandveiligheidsinstallatie, inclusief brandmeld-, COlpg-, blusgas- en sprinklerinstallatie.  

Bekijk de korte reportage, waarin Roy Tomassen (general manager van het Conservatorium Hotel) en Ron Galesloot (adviseur bij de brandweer Amsterdam-Amstelland) vertellen hoe het Conservatorium Hotel de brandveiligheid waarborgt.