201322jul

CAO Onderhandelingen 2013 opgeschort

201322jul

Op 2 juli 2013 zijn de onderhandelingen over de Cao Particuliere Beveiliging opgeschort. Werkgevers verenigd in de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben de situatie in de markt weergegeven. De nabije toekomst voor de particuliere beveiliging ziet er niet rooskleurig uit. Bedrijven in deze branche moeten alle zeilen bij zetten om klanten, werk en arbeidsplaatsen te behouden.

Grote opdrachtgevers bezuinigen en daarbij wordt de beveiliging zwaar getroffen (zoals bijvoorbeeld door de bezuinigingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen). Daarbij komt de dreiging van het rijk om beveiliging voor de eigen rijksdienst te gaan inbesteden. Werkgevers vrezen dat de werkgelegenheid de komende jaren verder zal dalen. Werkgevers hebben begrip getoond voor de wens van de vakbonden om de lonen te verhogen. Om te voorkomen dat de tarieven daardoor onverantwoord stijgen en de werkgelegenheid nog verder onder druk komt willen zij de kosten daarvan voor een deel dekken door herschikking van andere arbeidsvoorwaarden.

Werkgevers hebben de vakbonden uitgenodigd om samen te zoeken naar mogelijkheden om op deze manier financiële ruimte voor een loonsverhoging te vinden. Daarover kon echter geen overeenstemming worden bereikt. Partijen zullen zich de komende maanden buigen over de ontstane situatie en naar mogelijke oplossingen zoeken.