201621dec

(Brand)veiligheidslessen met kinderen: samen de school veiliger maken

201621dec

Als ouder, leerkracht of schooldirectie zet u het welzijn van het kind centraal. Een onderdeel hiervan is (brand) veiligheid. Hier worden uiteraard verschillende maatregelen voor getroffen, zoals een BHV-organisatie, die vooral wordt gevormd door leerkrachten.

Ervaring heeft geleerd dat het kind ook zelf graag zijn steentje wil bijdragen aan de (brand)veiligheid op school. Trigion maakt dit mogelijk en heeft een speciaal concept ontwikkeld voor basisscholen. Samen met Stichting Agora (boven schoolse organisatie voor 25 basisscholen in de Zaanstreek) heeft Trigion een pilot gedraaid met de groepen 7 en 8 op één van de Agora-scholen. Samen met een gecertificeerde instructeur en professionele LOTUS-slachtoffers, gaan de kinderen een heel dagdeel aan de slag gegaan met de oefeningen en lesstof. 

De onderdelen die behandeld worden zijn; Levensreddende handelingen (reanimatie, stabiele zijligging, verwondingen/ziektebeelden), gevaren (gevaar van buiten af, opletten op vreemde mensen en situaties) en brandpreventie. Uiteraard is de les afgestemd op de belevingswereld van leerlingen tussen de 10 en 12 jaar. De pilot-les is heel enthousiast ontvangen door de leerlingen; ze vonden het heel spannend. Alle leerlingen oefenden naar hartenlust mee met alle opdrachten. Ze kwamen zelf ook met input; ze maken zelf natuurlijk best wel eens wat mee op school, het schoolplein of op de sportclub.

Om de leerlingen te laten zien wat brand betekent, wordt er een film getoond om hen bewust te maken van het gevaar van vuur/hitte en voornamelijk rookontwikkeling. Binnen Agora wordt veel gedaan aan (brand) veiligheid en jaarlijks wordt één van de scholen uitgeroepen tot de ‘de veiligste school’. In dit kader heeft  Agora, naar aanleiding van de pilotlessen, besloten om de ‘veiligheidslessen voor en met kinderen’ verder binnen de scholengroep uit te rollen.