Certificering

ISO 9001:2015 en VCA**

Trigion Brand en Beveiligingstechniek heeft een kwaliteitssysteem dat opgezet is volgens de eisen van ISO 9001:2015. Daarbij is de businessunit VCA** gecertificeerd, dat aangeeft dat wij een gedegen veiligheidsbeleid voeren, dat toegespitst is op de specifieke risico’s uit onze branche. 

Ons kwaliteitssysteem en veiligheidsbeleid worden jaarlijks geaudit door Dekra. 
Naast de overkoepelde ISO en VCA certificering hebben wij binnen onze businessunit een aantal technische certificaten en erkenningen die wij voeren. De specialistische takken van onze businessunit kennen hun eigen erkenningen.

BMI 2011 Leveren en Onderhouden

Beveiligingstechniek is voorzien van een multisite erkenning BMI 2011 voor zowel het ‘leveren’ als het ‘onderhouden’ van brandmeldinstallaties. Al onze vestigingen en onze hoofdvestiging in Woerden zijn onderdeel van de erkenning. 

De erkenning BMI 2011 toont aan dat wij op een structurele manier onze werkzaamheden verrichten. Wij voldoen aan de strenge eisen uit technisch schema waardoor de kwaliteit van ons werk gewaarborgd is. De controle op onze werkwijze vindt plaats door Dekra. Dekra komt jaarlijks onze organisatie auditten op de vestigingen en komt steekproefsgewijs ons werk controleren op de projecten of onderhoudsobjecten.

VBB-systemen Leveren en Onderhouden

Brandpreventie heeft de erkenning VBB-systemen. VBB systemen zijn verschillende soorten sprinklerinstallaties waarbij sommige met schuimbijmenging kunnen zijn. Met de erkenning VBB-systemen toont Brandpreventie aan dat zij specialisten zijn met voldoende vakbekwaamheid en een structurele manier van werken. Ook de erkenning VBB-systemen bestaat uit een deel ‘Leveren’ en een deel ‘Onderhouden’, Brandpreventie is voor beide delen erkend. De controle op onze werkwijze vindt plaats door het CIBV. Het CIBV komt jaarlijks onze organisatie auditten op de vestiging en komt steekproefsgewijs ons werk controleren op de projecten of onderhoudsobjecten.

BORG Beveiligingsbedrijf

Beveiligingstechniek is een erkend BORG beveiligingsbedrijf. De BORG regeling is ingericht zodat de erkende bedrijven aantoonbaar beschikken over voldoende kwaliteit en deskundigheid om de klant te adviseren, de installatie aan te leggen en het onderhoud uit te voeren. Daarbij wordt er tevens gecontroleerd op de betrouwbaarheid van medewerkers aangezien er gewerkt wordt met attractieve goederen. De controle op onze werkwijze vindt plaats door Dekra. Dekra komt jaarlijks onze organisatie auditten op de vestigingen en voert daarbij een projectbezoek.