Brand, ontruiming en communicatie

Brand, Ontruiming & Communicatie (BOC) is, naast Levensreddende Eerste Handelingen (LEH), een belangrijk onderdeel van de opleiding Bedrijfshulpverlening.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor de medewerkers die al in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma. Deze medewerkers krijgen voor het behalen van het BHV-certificaat vrijstelling voor het LEH-deel.

Doel

Na afloop weten de cursisten hoe te handelen bij brand en hoe en wat er gecommuniceerd wordt.

Inhoud van de cursus

  • Brandbestrijding, driehoek en - stadia 
  • Blussen (repressie) 
  • Blusmiddelen en - toestellen
  • Blusoefeningen met praktijktoets 
  • Ontruiming 
  • Communicatie

Uitleg in theorie

in het praktijkdeel wordt de lesstof uitgebreid gedemonstreerd en voeren de deelnemers zelf oefeningen uit.

Diploma/Certificaat

Deelnemers van de cursus Brand, Ontruiming & Communicatie ontvangen na het volgen van deze dag een deelcertificaat BOC.

Duur van de opleiding

Basisopleiding: 2 dagdelen (1 dag).
Herhaling: 1 dagdeel.

Aantal deelnemers

Maximaal 16 deelnemers.

Bijzonderheden

Een praktijkdeel is onderdeel van deze cursus. De geldigheidsduur van het diploma bedraagt voor de Trigion opleiding 2 jaar, voor de NIBHV opleiding 1 jaar. De herhalingstraining is vooral gericht op de praktijk (veel oefenen).